Muzeum města Ústí nad Labem

Adresa webu knihovny:

http://www.muzeumusti.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem.Dalším odborným zaměřením knihovny je literatura k dějinám Němců v českých zemích.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Umění, architektura, muzeologie

Hledání v archivu