Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Adresa webu knihovny:

http://www.knihovna-uo.cz

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem. Jinak odpovíme na vše, na co budeme schopni nalézt odpověď.

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Biologické vědy, Divadlo, film, tanec, Filozofie a náboženství, Geografie. Geologie. Vědy o zemi, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba, Jazyk, lingvistika a literatura, Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura, Lékařství, Psychologie, Sociologie, Tělesná výchova a sport. Rekreace, Umění, architektura, muzeologie, Výchova a vzdělávání, Výpočetní technika, Zemědělství

Hledání v archivu