Knihovna Náprstkova muzea

Adresa webu knihovny:

http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-NpM/Knihovna-Naprstkova-muzea/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna zodpovídá dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené s jejím zaměřením: historická knihovna Vojty Náprstka, krajanská knihovna, odborná knihovna(knihy týkající se mimoevropských kultur, ať již z hlediska historického, etnografického, antropologického, umělecko-průmyslového, uměnovědného či jazykového), sbírka dobové grafiky

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Hledání v archivu