Knihovna Filozofické fakulty UK

Adresa webu knihovny:

http://knihovna.ff.cuni.cz/

Popis zodpovídaných oborů a témat:

Knihovna odpovídá na dotazy týkající se jejího fondu, poskytování služeb, otázky provozního charakteru a dotazy spojené se svým regionem. Knihovna neodpovídá na dotazy týkající se pravopisu a jeho pravidel!

Knihovna je garantem oborů:

Informace o knihovně, Informace o vydaných dokumentech, Antropologie, etnografie, Filozofie a náboženství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Jazyk, lingvistika a literatura

Hledání v archivu