Zvrácený pojem vlastnictví

Text dotazu

Dobrý den,
nevíte jakého deliktu se měl v románu Zlá krev Vladimíra Neffa dopustit Karel Pecold, když byl odsouzen za "přečin zvráceného pojmu vlastnictví"?
Chtěl jsem totiž v tehdejším trestním zákoníku (117/1852 ř. z.) najít odpovídající paragraf, ale nemohl jsem jej tam naleznout.

Odpověď

Dobrý den,

ve Zlé krvi Vladimíra Neffa je důvod odsouzení Karla Pecolda vypsán jako „zločin křivého svědectví, zločin urážky Jeho Veličenstva, zločin pobuřování a přečinem zvráceného pojmu vlastnictví.“ (s. 227, 1987) V pasáži věnované soudu se tematizuje jako jeho hlavní provinění křivé svědectví a urážka Jejího Veličenstva; „zvrácený pojem vlastnictví“ by snad mohl odkazovat na příchylnost Karla Pecolda k dobovým socialistům a jeho – dnešním slovníkem – levicové smýšlení. Ostatně se o něm v knize (v pozdějších pasážích u jeho dalších přestupcích) hovoří jako o „socialistovi“ (např. na s. 269)

Úprava tohoto typu přečinu by nesouvisela s trestním zákoníkem (pro dobu děje románu – 80. léta 19. století – by platil 117/1873 Ř. z.), ale s občanským zákoníkem, tj. s tzv. Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811. Tam je vlastnictví jako takové definováno a dále rozvíjeno v právním smyslu. Termín „zvrácený pojem (vlastnictví)“ se zde ovšem nevyskytuje. Neff tak mohl v knize v dané části pouze vybraným slovním spojením popsat „překroucený“, „jiný“ náhled na vlastnictví, než byl ten většinový. A toto slovní spojení nemuselo odpovídat žádnému kodifikovanému právnímu pojmu ze zákona. Výčet zločinů na začátku kapitoly „Hrdinové“ se ovšem jeví jako kdyby byl právě sestaven na základě zákoníku – a to díky uvozovací větě „Vinen, jak řečeno v rozsudku (…)“ (s. 227, 1987). Tedy chápeme Váš záměr dohledat pojem v dobových zákonech.

Pro odbornou konzultaci pojmů z právního prostředí Vám doporučujeme kontaktovat odborníky, např. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy (knihovna@prf.cuni.cz, fakulty: https://www.prf.cuni.cz/fakulta/ustavy-a-centra).

 

 

Použité zdroje

Trestní řád 119/1852 Ř. z., 119/1873 Ř. z., [online, cit. 8. 9. 2023] URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/tz-1852.htm

Obecný zákoník občanský 946/1811, [online, cit. 8. 9. 2023] URL: https://www.beck-online.cz/bo/index.seam

HORÁK, Ondřej. K proměnám koncepce vlastnického práva od rakouských ústav do současnosti. in Právník 12, 2017. [online, cit. 8. 9. 2023] URL: https://www.ilaw.cas.cz/cas[…]&search_match_words=all

JABLONICKÝ. Tomáš. Dějiny trestního práva v českých zemích v letech 1848 až 1989. Disertační práce. Praha, 2013. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Dostupné online: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/105730 [cit. 8. 9. 2023]

NEFF, Vladimír a Blahoslav DOKOUPIL. Zlá krev. Praha: Československý spisovatel, 1987, 317 s.

ŠAUR, František. Kodifikace občanského práva v českých zemích v letech 1918-1964. Diplomová práce. Praha, 2007. Univerzita Karlova, Právnická fakulta. Dostupné online: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/9524 [cit. 8. 9. 2023]

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.09.2023 15:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu