zvěrstva ruských vojáků po osvobození

Text dotazu

Dobrý den, moje příbuzná byla po květnu 1945 znásilněna ruskými vojáky(u mostu přes Chrudimku v Mněticích).Zajímalo by mě zda existuje databáze takto postižených žen nebo jestli u Vás nenajdu nějaký kontakt kam bych mohl tento případ podrobněji zaregistrovat.

Odpověď

Vážený pane ...,

znásilňování v dobývaných či osvobozovaných zemích v posledních měsících druhé světové války je dodnes dosti neprobádané téma, ať už se jedná o východní frontu - tedy Rudou armádu a vojska spojenců bojující po jejím boku, tak o západní frontu (jednou z výjimek je kniha od Mary L. Robertsové o sexuálním chování amerických vojáků ve Francii). V souvislosti s Rudou armádou se hovoří hlavně o chování jejích příslušníků na dobývaném německém území, ale již jenom odhady množství obětí znásilnění, které se pohybují od řádů desetitisíců až do řádů milionů, napovídá, že nějaké přesnější evidování těchto násilných činů je velice obtížné, už jenom proto, že se to je i pro dodnes přeživší pamětníky velmi citlivá záležitost. K dispozici jsou tudíž jen informace o dílčích případech, kdy byla postižená osoba ochotná vypovídat o této neblahé zkušenosti - ať už se jedná o úřední záznamy nebo vzpomínky sepsané často s velkým ostupem - např. i česky vydaná kniha Gabriely Köpp,

Podobně můžeme hovořit o situaci v Čechách, s tím rozdílem, že se jednalo z pohledu jak Rudé armády, tak většiny českého obyvatelstva o osvobozované území (naproti tomu v Polsku byli rudoarmějci často vnímání jako další okupanti). Ve srovnání s Německem (a nebo třeba i zmíněným Polskem) zde míra znásilňování nebyla tak vysoká a ještě méně se tyto případy hlásily nebo se o nich hovořilo. Není mi známa žádná systematická evidence těchto činů a její budoucí sestavení by bylo s ohledem na výše zmíněné velice komplikované.

Nicméně existují instituce či projekty (dlouhodobé i krátkodobé), které se orientují na sběr vzpomínek (spíše přímo od pamětníků) z události 20. století - např. Post Bellum - viz https://www.postbellum.cz/.

Použité zdroje

Köpp, Gabriele. Proč jsem jen byla dívka?. [Líbeznice]: Víkend, 2011. 150 s. ISBN 978-80-7222-798-3.

Roberts, Mary Louise. Válka a chtíč: sex a američtí vojáci za II. světové války ve Francii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 255 s. ISBN 978-80-247-5205-1.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Pardubice

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

25.05.2017 13:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu