Způsoby řazení v českých knihovnách s velkým volným výběrem

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych si udělat obrázek o tom, jakým způsobem jsou v českých (případně i některých zahraničních) knihovnách řazeny knihy tam, kde mají volný výběr naučné literatury cca 100 000 svazků a víc. Jaké způsoby řazení jednotlivé knihovny používají? Abecední řazení, řazení podle signatur, případně ještě jiné způsoby? Jaké jsou klady a zápory těchto způsobů řazení, co se více osvědčuje (nebo je oblíbené) z hlediska knihovníka i z hlediska čtenáře? Zajímaly by mne i konkrétní příklady třeba i s popisem či obrázkem toho, jak jsou knihy v jednotlivých knihovnách označovány (štítky na hřbetech, na deskách,...).
Děkuji.

Odpověď

 

Dobrý den,

 

odpovědi na Vaše dotazy by Vám mohly poskytnout zejména níže uvedené dokumenty:

 

* MACHÁČKOVÁ, Tereza. Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2019-05-07]. urn:nbn:cz:ik-12000. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12000

 

* JANSOVÁ, Linda a ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Možnosti stavění volně přístupného knihovního fondu podle hesel z PSH. Knihovny současnosti 2006. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2006. s. 348-367. ISBN 80-86249-41-7. Dostupné také z: http://wayback.webarchiv.cz/secure/http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/KS2006/2006-3-348.pdf.

 

* RIDLOVÁ, Daniela. Volný výběr knih a periodik v SVK HK - správné a osvědčené řešení. Volný výběr knih. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2012, 22(2), s. 15-17. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20120210.pdf.

 

* DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013. 59 s. ISBN 978-80-7051-199-2. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mzk-prirucka_pro_knihovniky.pdf.

 

* FOSKETT, A.C. The Subject approach to information. 5th ed. London: Library Association Publishing, 1996. 456 s. ISBN 1-85604-048-8. Kniha je částečně volně dostupná prostřednictvím portálu Google Knihy - https://books.google.cz/books?isbn=1856040488 (Chapter 14 - Uses of pre-coordinate indexing)

 

* LIDMILA, Jan. Pořádání knihovních fondů. Brno: Moravská zemská knihovna. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/13_poradani_knihov_fondu_06.pdf.

 

* TOMAN, Jiří. Metody a technika informační činnosti. 1. vyd. Praha: SNTL, 1970. 307, [1] s. Řada ekon. literatury. Dostupné také z digitální knihovny Kramerius 5 (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:c52dbc00-a44e-11e3-b833-005056827e52

 

* ULLMANNOVÁ, Renata. Informační fondy pro 1. ročník středních knihovnických škol, studijní obor vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 189 s. Učebnice pro stř. školy. Dostupné také z digitální knihovny Kramerius 5 (pouze z počítačů NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:ecc74810-eaff-11e3-b72e-005056827e52

 

Ve studovně Knihovny knihovnické literatury NK ČR (https://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury, katalog - https://aleph.nkp.cz/cze/kkl) jsou k dispozici i některé další publikace:

 

* RECHTOŘÍK, Jaroslav. Stavění fondů v odborných knihovnách. Brno: Státní vědecká knihovna v Brně, 1984. 15 s. Metodický list; č. 35/84.

 

* PŘEROSTOVÁ, Lea. Organizace knižního fondu ve volném výběru: pro vnitřní potřebu veřejných knihoven. Brno: Státní vědecká knihovna, 1990. 45 s. ISBN 80-7051-035-8.

 

* FISCHER, Natalie. Kundenorientierte Platzierung der Medien in Öffentlichen Bibliotheken. Berlin: Logos, 2007. 191 s. Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ., Bd. 18. ISBN 978-3-8325-1501-0.

 

* PILAŘ, Jindřich, ed. Volný výběr [rešerše]. Praha: Národní knihovna ČR, odbor knihovnictví, 2002. 156 záznamů. 

 

Pro získání dalších informací můžete využít například i texty vysokoškolských prací: 

 

* MACHÁČKOVÁ, Tereza. Transformace knihovních fondů ČVUT: implementace Třídění Kongresové knihovny [online]. 2007 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/27999. Vedoucí práce Hana Landová.

 

* SLABOCHOVÁ, Jitka. Optimalizace organizace knihovního fondu Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (s důrazem na volný výběr dokumentů). Praha, 2011. 95 s., xxiii s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108775/38188135. Vedoucí diplomové práce Barbora Drobíková.

 

* VENCLÁKOVÁ, Jitka. Restrukturalizace fondu knihovny Technické univerzity v Liberci. Praha, 2008-04-27. 43 l., [18] l. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/60693/38188135/. Vedoucí bakalářské práce Anna Stöcklová.

 

Několik praktických ukázek:

 

* https://www.lib.cas.cz/sluzby/studovna/volne-pristupny-fond/

* https://www.techlib.cz/cs/83305-mapa-fondu

* https://svkpk.cz/wp-content/uploads/2015/02/trideni-volneho-vyberu-podle-vednich-oboru-2016-04-NEW.pdf

* https://www.loc.gov/aba/cataloging/classification/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2019 10:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu