Zpracování zákaznických objednávek

Text dotazu

Optimalizace řešení zpracování systému
zákaznických objednávek ve výrobní firmě.

Odpověď

Dobrý den,

v seznamu je uvedena možná literatura k uvedenému tématu. Další můžete najít v Souborném katalogu VŠE na adrese https://katalog.vse.cz/ nebo prostřednictvím portálu Knihovny https://www.knihovny.cz/.

Literatura:

Tomek, Gustav: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-098-0 (brož.)

Tomek, Gustav: Řízení výroby a nákupu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0 (váz.).

Tomek, Gustav: Střety marketingu :  uplatnění principu marketingu ve firemní praxi. Praha : Beck, 2004. ISBN 80-7179-887-8 (brož.).

Tomek, Gustav: Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-0053-0 (brož.).

Keřkovský, Miloslav: Strategické řízení : teorie pro praxi. Praha : C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-453-8 (brož.).

Keřkovský, Miloslav: Strategické řízení firemních informací :  teorie pro praxi. Praha : Beck, 2003. ISBN 80-7179-730-8 (brož.)

Keřkovský, Miloslav: Moderní přístupy k řízení výroby. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-471-6 (brož.)

Basl, Josef: Inovace podnikových informačních systémů :  podpora konkurenceschopnosti podniků. Praha : Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-045-4 (váz.).

Basl, Josef: Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5 (váz.)

Sodomka, Petr: Informační systémy v podnikové praxi. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1200-4 (brož.)

Veber, Jaromír: Management :  základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0 (váz.)

Veber, Jaromír: Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6 (váz.)

Svobodová, Hana: Produktový a provozní management. Praha : Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1083-9 (brož.)

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 09:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu