Znak Plzeňského kraje

Text dotazu

potřebuji sehnat informace z denního tisku veškeré zmínky o znaku plzeňského kraje.Zkusil jsem vyhledávat přes databázi ANL a tam jsem nic nenašel. Lze někde on-line vyhledat základní citace těchto článků, či musím navštívit vaši knihovnu?

Odpověď

V současné době naše regionální databáze ANL není dostupná pro uživatele mimo síť SVK PK, ale Váš dotaz lze vyřešit jinými zdroji.
V elektronickém zdroji TAMTAM firmy Anopress je uvedeno zhruba 25 publikovaných článků a relací TV, ve kterých byl zmiňován znak plzeňského kraje. Na ukázku uvádím tento výběr:
Symbolem Plzeňského kraje se může stát také orlice : předkládáme stručný heraldický úvod a vysvětlení jednotlivých částí verze praporu a znaku, ... Plzeňský deník. 2001, roč. 10, (26.05.2001), s.13, obr.
KŘÍŽ, Martin. Jak se dostala rotunda do znaku Plzeňského kraje. ZN Zemské noviny. 2001, roč. 11, č. 129 (4. 6. 2001), s. 9. Totéž ve zdroji Slovo. 2001, roč. 93, č. 129 (4. 6. 2001), s. 9.
PETR, Miroslav. Znak nevyhovuje, bude nová soutěž. Plzeňský deník. 2001, roč. 10, (26.10.2001), s. 9.
NEDVĚD, Jaroslav. Zastupitelé vybrali znak kraje : druhý pokus přinesl oproti prvnímu návrhu několik změn. Mladá fronta Dnes. 2001, roč. 12, č. 289 (12.12.2001), příl.Kraj Plz., s. D/1.
Uvedený databázový zdroj plnotextových informací je licencovaný (za úplatu) a zpřístupní Vám jej ve Vaší nejbližší knihovně, doporučuji Moravskou zemskou knihovnu v Brně. Plné texty v této databázi neobsahují doprovodnou grafiku (tzn. fotografie).

V případě zájmu Vám mohu nabídnout rešeršní služby, které poskytuje pracoviště speciální studovna Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (viz. http://www.svkpl.cz/bis2.htm), o rešeršních službách více na http://www.svkpl.cz/bis2.htm#resersni_sluzby. Jedná se o placenou službu http://www.svkpl.cz/cenik.htm#spec, prostřednictvím které můžete získat nejen úplné citace monografií, statí a článků (dle normy ISO 690), ale také jejich plné texty (fotokopie). Je nutné vyplnit formulář a zaslat jej poštou na naši adresu (podpis a kontakt), výsledky rešerše zašleme klasickou poštou na fakturu.

Info o znaku Plzeňského kraje jsou také uvedeny na:
ANTOŠ, Jaroslav. Krajský úřad Plzeňského kraje : Symboly Plzeňského kraje. In Krajský úřad Plzeňského kraje. Plzeň : Krajský úřad Plzeňského kraje, datum zveřejnění: 13.6.2003 [cit. 1. 6. 2005]. Dostupné na WWW: http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=316.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu