znak a prapor Města Heřmanův Městec

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat a význam lekna a jednotlivých barev ve znaku a praporu Města Heřmanův Městec.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
znak města Heřmanův Městec vznikl zřejmě z pečeti s erbem vrchnosti; je totožný se znakem Heřmanů z Mrdic, kteří byli počátkem 14. století pány města. Vladykové z Mrdic měli v erbu jeden zelený leknínový list (původně možná stříbrný) se stopkou stáčející se po levé straně do spodku štítu a zakončenou dvěma lístky na modrém (původně možná červeném) štítě. Císař Rudolf II. potvrdil znak privilegiem z 23. února 1579 na žádost Viléma z Opperštorfu, nejvyššího mincmistra Království českého.
Ke vzniku městského znaku se vážou dvě erbovní pověsti. První vypráví o tom, že za velkou statečnost v boji u Milána v r. 1158 byl jakýsi panoš Heřman, sloužící u knížete Kaunice z Vinoře, pasován na rytíře a dostal do znaku jeden list leknínu, ježto jeho dosavadní pán měl v erbu leknínové listy dva. Hned po návratu se směl Heřman usadit ve zdejší krajině a zbudoval si tu tvrz Mrdice a městečko po sobě nazvané. To převzalo městský znak dle erbu zakladatele.
Jiná pověst vypráví o dvanácti bratřích, zvaných Heřmani po svém otci, kteří se dali po jeho smrti na loupežení. Když na ně přitrhlo konečně vojsko a byli obleženi, poslali po potoce lupen leknínu sousedům na znamení, že je zle. Tito, o nic lepší, přišli rytířům na pomoc a královské vojsko společně zahnali. Na památku toho si vzali Heřmani-Mrdičtí do erbu list lekna na paměť, že z lekna pošlo královským leknutí. Král to tak nenechal. Ačkoliv si vážil věrných služeb starého Heřmana, poslal znovu na jeho syny vojsko. Tentokráte město dobylo a všech dvanáct rytířů bylo pobito v tajné spojovací chodbě obou jejich sídel. Královští zničili i tvrz Kosteleckou a na jejím místě dal král vystavět kostelík. A hned se zde na stěně objevilo dvanáct klečících rytířů prosících o milost. Veškeré snahy o jejich zabílení byly marné. Neměli prý v hrobě pokoje. Nyní jich je na omítce pouze sedm. Ostatní již došli odpuštění za své činy.

Figura lekna v heraldice obecně symbolizuje čistotu, moudrost, pravdu a věrnost svým vlastním rodovým kořenům. Modrá barva se v heraldice objevuje v podobě kobaltové nebo ultramarinové modře. Tato základní heraldická barva byla odvozena z oblohy, potažmo z hladiny vodstev. Vyvolává v člověku pocit vážnosti, harmonické vyrovnanosti, tichosti a hloubky. Proto byla velice oblíbenou barvou nejen panovnických rodů. V heraldické symbolice značí věrnosti, víru, stálost a pokoru. Barva se váže k drahokamu safír a planetě Jupiter. V heraldické kresbě se vyjadřuje vodorovným šrafováním, což značí hladinu vody. Také u modře může časem docházet k jejímu chybnému rozpoznání, neboť vlivem prostředí může zezelenat.

Zajímavosti k barvám štítů se můžete dočíst také v díle Českomoravská heraldika od Augusta Sedláčka:

* Kolář, Martin a Sedláček, August. Českomoravská heraldika. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 1996-1997. 2 sv. (436, 743 s.). ISBN 80-7203-025-6.  Dostupné také z: http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/cmh1-135-143.pdf - o barvách od str. 136 dále

Nalezli jsme ještě další dva příspěvky pojednávající o znaku Heřmanova Městce, nemáme však možnost do nich nahlédnout, jelikož obě periodika jsou v Národní knihovně ČR dostupná pouze v rámci Národního konzervačního fondu, který se běžně nezpřístupňuje. Jedná se o následující:
* Vorel, Petr. Znaky měst - Heřmanův Městec. Mladá fronta Dnes, 1997, 8 (298). Příl. Východní Čechy Dnes, s. 2. ISSN 1210-1168.

* Periodikum Leknín, v jehož čísle z roku 1991 byl uveřejněn článek o znaku města. Časopis má ve fondu například Městská knihovna Heřmanův Městec, viz katalogizační záznam http://knihovna.mesto-hm.cz/katalog/l.dll?cll~P=25223. Dle Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skcp) také Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové (http://www.svkhk.cz/) pod signaturou I-550 275.

O praporu města jsme bohužel nenalezli žádnou zmínku. Prapory měst a obcí obecně se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Barva štítu a hlavní figury je obvykle kombinována na list praporu v podélných pruzích stejné šířky. Poměr šířky k délce listu obvykle bývá 2:3. Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT). Vlajka či prapor Heřmanova Městce byl přijat 26.5.2000 (http://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/4890f247-3166-493b-a1ce-8d0bd17164e6). Obecní symboly jsou registrovány v databázi REKOS = Registr komunálních symbolů na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (http://rekos.psp.cz/).

Více informací k praporu by Vám mohlo poskytnout samo město Heřmanův Městec, Městská knihovna Heřmanův Městec (http://www.mesto-hm.net/knihovna/), která by Vám mohla dohledat zmínky o praporu v tisku, případně Regionální muzeum v Chrudimi (http://www.muzeumcr.cz/). 

 

Použité zdroje

* Klaus, Alois. Heřmanův Městec a okolí: průvodce místopisný i historický. V Heřmanově Městci: A. Klaus, 1900. Str. 27-30. Zdigitalizováno a volně zpřístupněno v digitální knihovně Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1053307

* Výborný, Josef. Rod Mrdických z Mrdic v Čechách a na Moravě. Chrudimský vlastivědný sborník, 1999, 4, s. 9-24. ISSN 1214-6048. ISBN 80-902531-2-1.

* Čarek, Jiří. Městské znaky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. S. 137. V digitalizované podobě přístupné v rámci digitální knihovny Kramerius 4 (v souladu s autorským zákonem k dispozici pouze na vybraných počítačích ve studovnách NK ČR): http://kramerius4.nkp.cz/se[…]4cf8-11e3-ad8c-005056827e52

* Janata, Václav aj. Heřmanův Městec. Heřmanův Městec: Leknín, 1994. 54 s.

* Pohanka, Henry. Heraldika v souvislostech. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2013. Str. 39, 150. ISBN 978-80-86781-21-1.

* Webové stránky Heřmanova Městce: http://www.hermanuv-mestec.cz/mesto/historie/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.05.2015 11:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu