Změna jména Arnošta z Ottowaldu

Text dotazu

Dobrý den,

Arnošt z Ottowaldu prý odešel do Švédska a zde změnil jméno. Prosím o informaci, jaké jméno si zvolil?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Arnošt Ottowalský - také z Otovaldu nebo z Otenvaldu byl za svou pomoc Švédům povýšen do šlechtického stavu a získal švédský šlechtický titul ze Schlitberka. Změna jména se tedy udála tímto povýšením. Dle dostupných zdrojů však z Čech do Švédska neuprchl, pravděpodobně zůstal na českém území. Další jeho osudy ovšem nejsou v dostupných zdrojích popsány.

 

Ottovalský Arnošt (také: z Otovaldu nebo z Otenvaldu). Původu bavorského, sloužil již záhy ve vojsku císařském jako mušketýr a jezdec a postoupil až na podplukovníka. R. 1639 pro poranění vystoupil z vojska a žil pak s rodinou na svém statku v okolí Chebu. Přiveden na mizinu vpádem Wranglovým (1647), vyprosil si od Ferdinanda III. slib velitelství v Lokti a peněžité náhrady. Ale pro nevlídnou odmítavost císařských úředníkův octl se i s rodinou v trapném postavení a roztrpčen, nabídl své služby Švédům. Na schůzi s Königsmarkem ve Weidenu (v červnu 1648) dohodli se o útok na Prahu; O. Švédy vedl, táhna s menším oddělením vpředu, a tak dle jeho rad a jeho vedením Malá strana (26. čce 1648) padla do rukou švédských. Bohatě odměněn (penězi i švédským titulem šlechtickým ze Schlitberka) O. žil i dále v Čechách, ačkoliv byl obecně pokládán za zrádce. O dalších jeho osudech není zpráv.

O své účasti na švédském útoku na Prahu O. podal sám »relaci« (viz Theatrum Europaeum, díl VI.).

Zdroj: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 18 . Navary-Oživnutí. V Praze: J. Otto, 1902, s. 991.

 

Arnošt Ottowalský - také z Otovaldu nebo z Otenvaldu, Englund používá tvaru Odowalsky. Byl bavorského původu. V císařském vojsku dosáhl hodnosti podplukovníka, roku 1639 pro zranění vystoupil z vojska a žil pak na svém statku u Chebu. Když byl za Wrangelova vpádu (1647) jeho majetek vypleněn, vyprosil si od Ferdinanda Ш. příslib velitelství v Lokti a peněžité náhrady. Uskutečnění tohoto slibu se však nedočkal, a tak z roztrpčení nabídl své služby Švédům. Na schůzce s Königsmarckem ve Weidenu v červnu 1648 se dohodli o útoku na Prahu a konkrétní místo vpádu bylo zvoleno podle Ottowalského rad. Švédové jej bohatě odměnili penězi i šlechtickým titulem ze Schlitberka.

Zdroj: ENGLUND, Peter. Nepokojná léta: historie třicetileté války. Překlad Luděk Mandaus a Dagmar Hartlová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 679 s. str. 609

 

 

 

 

Použité zdroje

Další použité a doporučené zdroje:

*Fukala, Radek. Pomsta podplukovníka Ottovalského. Fukala, Radek. Přísně tajné! Literatura faktu. č. 1, (2005,) s. 10-23.

* heslo v: Slovník naučný / Redaktor: Frant. Lad. Rieger. - Praha : Kober & Markgraf, 1860-1890.

*heslo v: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. - Praha : "Československý kompas", 1925-1933. - 7 dílů

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.11.2016 09:59

Petr Mahel píše:
Neděle 08.10.2017 20:21
Dobrý den,
podrobněji se zabývám touto historickou osobností.

Pěkný článek je zde v odkazu z MUZEA V CHEBU:
https://www.email.cz/[…]/20130730072346.pdf

Více je také v této knize:
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, Vavřinek K., Ing., 2007

Upřesnění výše zmíněných informací:
Švédská královna Kristina povýšila do šlechtického stavu roku 1651 (8. 3. 1651) Arnošta Ottowaldského (Otovaldu nebo z Otenvaldu s přídomkem „ze Streitbergu“. Majestátem daným v Laxenburgu dne 29. 5. 1728 povýšil císař Karel VI. do rytířského stavu Václava šlechtice ze Streitbergu (jeho vnuka).
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu