Zlatá bula Karla IV.

Text dotazu

Chcela by som bližšie informácie o zlatej bule Karola IV. ďakujem

Odpověď

Dobrý den,

Zlatou bulu Karla IV. stručně a výstižně přibližuje například Malá Československá encyklopedie:
"Zlatá bula Karla IV.
základní zákon řím.něm. říše, který dal připravit císař Karel IV.; schválena na říšských sněmech 10. 1. 1356 v Norimberku (23 článků) a 25. 12. 1356 v Metách (7 článků) a opatřena Karlovou zlatou pečetí. Zlatá bula Karla IV. především definitivně stanovila způsob volby řím. králů a postavení kurfiřtů; vycházela přitom z říšské právní tradice, kterou upravovala v zájmu lucemburské dyn. Určila, že řím. krále (po římské jízdě císaře) volí sedm kurfiřtů většinou hlasů; pominula přitom papežské nároky na potvrzení volby (tzv. aprobaci), které omezila na vyjádření formálního souhlasu s provedenou volbou. Volby se měly konat ve Frankfurtu nad Mohanem a iniciativa k jejich svolání náležela mohučskému arcibiskupovi. Bula stanovila pořadí kurfiřtů (duchovní: arcibiskup trevírský, kolínský a mohučský; světští: král. č., falckrabí rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský) a zajistila č. králi. výsadní postavení mezi nimi (měl předcházet jejich neshodám). Potvrzovala nezávislé a svrchované postavení č. krále a č. státu: Č. král. nebylo říšským lénem, císař mohl s volbou č. panovníka v Čechách vyjádřit jen formální souhlas a jako říšské léno mu udílel pouze říšské hodnosti - arcičíšnictví a kurfiřtství. Ostatní kurfiřti získali hosp., polit. a soudní výsady, které je v jejich zemích povznášely téměř k postavení suverénů; kurfiřtství jsou spojena s nedělitelným rodovým územím a jsou děděna na zákl. primogenitury. Synové kurfiřtů měli znát říšské jazyky - němčinu, italštinu a češtinu. Bula dále obsahovala ustanovení o říšských vikářích a nařizovala všeobecné dodržování zemského míru. Formálně byla hl. ústavním dokumentem řím.něm. říše až do jejího zrušení 1806."
Podrobnější informace o Zlaté bule Karla IV. naleznete v publikacích:
Např.:
KAREL IV.; BLÁHOVÁ, Marie; MAŠEK, Richard. Karel IV., státnické dílo. 1.vyd. V Praze : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0771-9 ( kniha obsahuje text Zlaté buly Karla IV. )

SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV : Život a dílo : (1316-1378). 2. vyd. Praha : Svoboda, 1980

PLUDEK, Alexej. Římský císař, český král. 3. vyd. Praha : Point, 1996

KAREL IV. Karel IV. : vlastní životopis. 1.vyd. Praha : Odeon, 1978

( Další knihy jsou k dohledání v katalogu Národní knihovny (NKC):
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc nebo v katalogu České národní bibliografie:
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb )

Zdroj:
Licencovaná on-line databáze - COTO.JE: Malá Československá encyklopedie ( Malá Československá encyklopedie. 6. sv. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 840 )Dobrý den, Zlatou bulu Karla IV. stručně a výstižně přibližuje například Malá Československá encyklopedie:
"Zlatá bula Karla IV.
základní zákon řím.něm. říše, který dal připravit císař Karel IV.; schválena na říšských sněmech 10. 1. 1356 v Norimberku (23 článků) a 25. 12. 1356 v Metách (7 článků) a opatřena Karlovou zlatou pečetí. Zlatá bula Karla IV. především definitivně stanovila způsob volby řím. králů a postavení kurfiřtů; vycházela přitom z říšské právní tradice, kterou upravovala v zájmu lucemburské dyn. Určila, že řím. krále (po římské jízdě císaře) volí sedm kurfiřtů většinou hlasů; pominula přitom papežské nároky na potvrzení volby (tzv. aprobaci), které omezila na vyjádření formálního souhlasu s provedenou volbou. Volby se měly konat ve Frankfurtu nad Mohanem a iniciativa k jejich svolání náležela mohučskému arcibiskupovi. Bula stanovila pořadí kurfiřtů (duchovní: arcibiskup trevírský, kolínský a mohučský; světští: král. č., falckrabí rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský) a zajistila č. králi. výsadní postavení mezi nimi (měl předcházet jejich neshodám). Potvrzovala nezávislé a svrchované postavení č. krále a č. státu: Č. král. nebylo říšským lénem, císař mohl s volbou č. panovníka v Čechách vyjádřit jen formální souhlas a jako říšské léno mu udílel pouze říšské hodnosti - arcičíšnictví a kurfiřtství. Ostatní kurfiřti získali hosp., polit. a soudní výsady, které je v jejich zemích povznášely téměř k postavení suverénů; kurfiřtství jsou spojena s nedělitelným rodovým územím a jsou děděna na zákl. primogenitury. Synové kurfiřtů měli znát říšské jazyky - němčinu, italštinu a češtinu. Bula dále obsahovala ustanovení o říšských vikářích a nařizovala všeobecné dodržování zemského míru. Formálně byla hl. ústavním dokumentem řím.něm. říše až do jejího zrušení 1806."
Podrobnější informace o Zlaté bule Karla IV. naleznete v publikacích:
Např.:
KAREL IV.; BLÁHOVÁ, Marie; MAŠEK, Richard. Karel IV., státnické dílo. 1.vyd. V Praze : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0771-9 ( kniha obsahuje text Zlaté buly Karla IV. )

SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV : Život a dílo : (1316-1378). 2. vyd. Praha : Svoboda, 1980

PLUDEK, Alexej. Římský císař, český král. 3. vyd. Praha : Point, 1996

KAREL IV. Karel IV. : vlastní životopis. 1.vyd. Praha : Odeon, 1978

( Další knihy jsou k dohledání v katalogu Národní knihovny (NKC):
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc nebo v katalogu České národní bibliografie:
http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=cnb )

Zdroj:
Licencovaná on-line databáze - COTO.JE: Malá Československá encyklopedie ( Malá Československá encyklopedie. 6. sv. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 840 )

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.11.2007 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu