Zkratka a odkaz

Text dotazu

Dobrý den,
dá se zjistit, co může znamenat zkratka/odkaz (Lib. Erect. XII, 70)?

August Sedláček Českomoravská heraldika, část zvláštní 1925.
ze Stakor Martin Zlý (1391) ...... měli nad helmem loďku (Lib. Erect. XII, 70)

Odpověď

Dobrý den,

tato zkratka znamená Libri erectionum, tedy knihy erekční, jež ve středověku používala církev k evidenci obdržených donací kostelům apod. Římská číslice poté označuje číslo svazku a arabská číslico folio/stranu.

Libri erectionum jsou popsány například v učebnici: KRMÍČKOVÁ, Helena: Edice středověkého diplomatického materiálu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 s. ISBN 978-80-210-6999-2.

"Libri erectionum
Od 2. poloviny 14. století se množily donace kostelům, klášterům, kaplím i oltářům na zádušní účely nebo na zvýšení lesku bohoslužeb, byly zřizovány nové fundace. Tato obdarování byla evidována v arcibiskupské kanceláři, kde příslušný klerik předložil listinu donátora. Donaci potvrdil generální vikář, který ji nechal zapsat do erekčních knih. Tyto knihy, pokud jde o jejich funkci, mohou být srovnávány se zemskými deskami. Erekční knihy se vedly v kanceláři pražských arcibiskupů od roku 1358, ale mnozí kněží si do nich nechali zapsat i písemnosti starší. Knihy byly dochovány – ať v originále či v opisech – v 15 svazcích, a to až do roku 1602 (s mezerou pro první čtyři desetiletí 16. století). V průběhu doby se zapisovalo i do dvou řad. Z nejstaršího období je edičně zpřístupněno sedm svazků."

Viz https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130574/Books_2010_2019_028-2014-1_17.pdf?sequence=1 [09/09/2022]

Použité zdroje

KRMÍČKOVÁ, Helena: Edice středověkého diplomatického materiálu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 s. ISBN 978-80-210-6999-2.
https://digilib.phil.muni.c[…]28-2014-1_17.pdf?sequence=1 [09/09/2022]

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

09.09.2022 11:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu