Zjištění rozdílu ve vlastnostech a vzniku mezi čedičem a znělcem

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na rozdíl ve vzniku a vlastnostech mezi dvěma horninami - čedičem a znělcem.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

 čedič a znělec mají mnohé společné. Obě horniny patří mezi výlevné vyvřeliny mladší = neovulkanické (geologické stáří horniny je tedy třetihory a čtvrtohory), mají všesměrnou texturu a strukturu částečně krystalickou, která je typická u některých výlevných vyvřelin, které na povrchu rychle tuhly (u některých čedičů, znělců).

Popis čediče, jeho odlišnost od znělce:

Minerální složení má čedič (bazalt) bazický plagioklas + augit + olivín, někdy bývá zastoupeno i sklo. Barva bývá tmavě šedá až skoro černá. Struktura čediče je porfyrická, základní hmota ofitická, intersertální nebo sklovitá. Vedle živcových (alkalicko-vápenatých čedičů) existuje skupina tzv. čedičů alkalických. Ty obsahují mimo jiné též zástupce živců (např. leucit, nefelín). Podle tvaru těles omezených odlučnými puklinami rozlišujeme 5 druhů odlučnosti. Čedič má odlučnost kulovitou.

 Znělec (fonolit) odpovídá svým nerostným  a chemickým složením hlubinné hornině syenitu se zástupci živců. Obsahuje draselný živec a nefelín, v malém množství též amfiboly a pyroxeny. Barva je většinou šedá, s odstínem dozelena. Struktura je celistvá nebo velmi jemnozrnná, pouze živec (a někdy i tmavé nerosty) tvoří vyrostlice. Stavba je obyčejně všesměrná, často dutinatá. Dutiny obsahují zeolity (natrolit apod.), kalcit a další nerosty.

Mladší vyvřeliny tvoří obyčejně větší pohoří: znělce a různé druhy čedičů jsou v Čechách v Českém středohoří a v Doupovských horách.

Zdroj: HABĚTÍN, Vladimír, TRDLIČKA, Zdeněk a KOČÁREK, Eduard. Geologické vědy: přehl. mineralogie, petrografie a geologie: příručka pro žáky zákl. všeobec. vzdělávacích škol., gymnasií a ostatních škol 2. cyklu. 1. vyd. Praha: SPN, 1973. 398 s. Knižnice všeobecného vzdělání. Kostka.

 A ještě přidáme popis čediče z publikace od  Chrise Pellanta.

Čedič (bazalt) = bazalická vulkanická hornina sestávající z vápenatého plagioklasu a pyroxenu je nejhojnější ze všech typů láv. Téměř vždy jsou přítomné apatit a magnetit a může se vyskytovat i olivín. Strukturou jemnozrnná hornina má krystaly jak idiomorfní, tak alotriomorfní. Krystaly nejsou však snadno viditelné - musíme použít lupu. Čedič vzniká chladnutím velmi pohyblivých bazaltových láv. Vzhledem k jejich viskozitě mohou tvořit velmi mocné lávové příkrovy. Čedič je velmi rozšířen v kontinentálních oblastech a zároveň je nejdůležitější horninou oceánského dna.

 

Odkazy na internetu:

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?bazalt

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl

 

Použité zdroje

PELLANT, Chris a PELLANT, Helen. Horniny a minerály. Vyd. 1. Martin: Osveta, C1994. 256 s. Pouhým okem. ISBN 80-217-0582-5.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.08.2015 12:03

Lubomír Vrána píše:
Pátek 11.11.2016 12:37
Pro autora odpovědi :
      Se vší úctou k Vaší geologické erudici, ale já bych to napsal pro geologické nevzdělance asi takto :
 1) Čedič a znělec se laicky rozliší velmi těžko.
 3) Tak snad pouze, že znělce jsou světlejší, někdy do zelena. Mají spíš deskovitou odlučnost než sloupcovou a tvoří v terénu výraznější kopce.
4) Když chceme zjistit z čeho je jaký kopec, tak je nejlepší je podívat se do geologické mapy. Tam už je to vyřešeno.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu