Životopisy historiků

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na Vás prosbou. Zpracovávám čítanku ke kolektivizaci v této souvislosti jsem využil i textu ze studie "Když mizely meze", ale bohužel se mi nedaří dohledat alespoň základní životopisné informace k autorům: Josef Kmoníček (1935), Jan Doležal, Jiří Pekárek (1928), cca v rozsahu 3-10 řádků
(původ osoby,vzdělání, profese,tvorba apod.). Budu rád i za jakýkoliv odkaz na literaturu, slovníky apod.Děkuji mockrát za vyřízení.

Odpověď

I když se jedná o východočeské historiky, podařilo se nám vyhledat více informací pouze o Josefu Kmoníčkovi, údaje, které jsme našli o zbylých dvou historicích, jsou bohužel velmi kusé.
 
 
Josef Kmoníček (nar. 20. 5. 1935 Voleč, okres Pardubice)
V letech 1954 - 59 studoval na Filozofické fakultě na Univerzitě v Praze obor historie-archivnictví.
Jeho archivní působnost: Státní archiv Kuks, zemědělsko-lesnické oddělení Chlumec nad Cidlinou (1959); Krajská správa ministerstva vnitra, archivní oddělení Pardubice (1961 - 1965 jako referent pro archivy národních výborů); Východočeské chemické závody, n. p. Synthesia Pardubice-Semtín (1966 - 1969 jako podnikový archivář).
Jiná působiště: Vysoká škola chemickotechnologická Pardubice (1971 - 1978, docent); Univerzita Praha, Lékařská fakulta Hradec Králové (1979 - 1983, profesor, od 1984 ředitel); Domov mládeže Pardubice (1989-x, vychovatel).
Odborná a vědecká činnost: publikační činnost historická se zaměřením na novodobé dějiny východních Čech, zejména 2. světovou válku, protinacistický odboj, odsun Němců a osídlování severovýchodních Čech, vývoj po 2. světové válce a vývoj průmyslu (zejména n. p. Transporta Chrudim); celkem 15 knižních publikací (včetně spoluautorství), 48 studií a 19 recenzí, 47 článků v regionálním i centrálním politickém tisku.
Jiné životní údaje: 1989 čtyři měsíce registrován jako nezaměstnaný.
(Informace převzaty z HOFFMANNOVÁ, Jaroslava - PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000, s. 318.)
 

Doležal, Jan

Autor historických prací o východních Čechách a dějinách dělnického hnutí.

Publikace:

Ohlas ruských revolucí ve východních Čechách / Naps. a pozn. doprovodil Jan Doležal (Hradec Králové, 1977)

Revoluční cestou : Formování revolučního hnutí a založení KSČ ve východních Čechách (1918-1921) / Jan Doležal (Hradec Králové, 1981)

Rudoarmejci z východních Čech : příspěvek k názorovému vývoji a činnosti východočes. internacionalistů v letech 1917-1921 / Jan Kaplan, Jan Doležal (Hradec Králové, 1982)

(Informace převzaty z České národní bibliografie)

Pekárek, Jiří

Narozen 1928. Regionální historik, historické a vlastivědné práce z regionu Hradec Králové.

(Informace převzaty z České národní bibliografie)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

10.02.2011 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu