Životopis Růženy Černé

Text dotazu

Dobrý večer, chtěla bych Vás požádat, jestli nemáte nějaké informace o Růženě Černé, která napsala knihu- Kuchařská abeceda, kterou vydala v roce 1930.
Mám to do závěrečné práce.
Předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

informací, jež je možné dohledat k odborné spisovatelce Růženě Černé, je poměrně malé množství. Spíše se jedná pouze o střípky z jejího života.

K vyhledávání jsme použili fulltextové vyhledávače systémů Kramerius a biografické databáze a publikace dostupné v NK ČR.

 

V dobových novinách a  časopisech můžete nalézt několik  upoutávek na přednášky, které vedla a knihy, které vydala. Z poznámek uvedených u těchto zpráviček, informací uvedených v jejích knihách a v biografických databázích, je možné o jejím životě říci následující:

 

Růžena Černá se narodila 8. 2. 1867 (údaj z databáze Autorit: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004391&local_base=AUT).

 

V roce 1912 již žila v Kolíně. Byla provdána za zdejšího profesora a zastávala funkci předsedkyně a jednatelky Odboru národohospodářského v Kolíně. Dále byla členkou Národohospodářské jednoty v Praze a členkou národohospodářské sekce Svazu ženských spolků.   

Viz upoutávka na její přednášku konanou v Plzni v Českém denníku (21.3.1912 , str. 9) : http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8935209; Český denník (24.3.1912, str. 18): http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8935383

 

V roce 1915 vydal Místní odbor Národohospodářské Jednoty pro Kolín její útlý návod, jak pracovat s kukuřičnou moukou: Úprava pokrmů z kukuřičné mouky a krupičky:

* ČERNÁ, Růžena. Úprava pokrmů z kukuřičné mouky a krupičky. Kolín: Místní odbor Národohospodářské Jednoty pro Kolín a okres kolínský v Kolíně, 1915. 15 s.

 

Její další tři knihy již vyšly v pražském nakladatelství Neubert:

* ČERNÁ, Růžena. Umění šetřiti v domácnosti: pokyny našim hospodyňkám i dívkám, jak docíliti v domácnosti i kuchyni jistých a trvalých úspor ... Praha: A. Neubert, 1924. 60 s. Knihovna českých hospodyněk a dívek; 39.

* ČERNÁ, Růžena. Vánoční stromeček: jeho vkus. výzdoba cukrovinkami i doma připrav. ozdubkami: prakt. pokyny ku přípravě bonbonů, cukrátek, ovoc., sněhov., čokolad., mandlov. a j. vánoč. cukroví: spolu s návody ku přípravě štědroveč. večeře a vánoč. pokrmů: pro větší i menší domácnosti na zákl. prakse. Praha: A. Neubert, 1925. 91, 3 s. Knihovna českých hospodyněk a dívek; 40.

* ČERNÁ, Růžena, ed. Z kuchyní celého světa: sbírka 540 vybraných a vyzkoušených předpisů ... Praha: A. Neubert, 1927. 192 s. Knihovna českých hospodyněk a dívek; sv. 42.

 

Úvodní slovo k následujícím knihám již psala vždy v Praze. Jednalo se o knihy:

* ČERNÁ, Růžena. Kuchařská abeceda: kniha výborných receptů a přesných návodů ke všem pracím kuchařského umění. V Praze: Prometheus, 1930. 440 s., obr. příl.

* ČERNÁ, Růžena. Kniha účelného šetření v domácnosti: [dobrá rada nad zlato]. Praha: Prometheus, [1935]. 195 s.

* ČERNÁ, Růžena. Kuchařské předpisy k přípravě nejrůznějších, chutných, výživných a i levných jídel, pečiva, zelenin, salátů, zavařenin a nápojů: [co dnes?: 1300 předpisů nových, dobrých a úsporných jídel]. Praha: Prometheus, 1936. 215 s.

* ČERNÁ, Růžena. Učíme se vařit: pracovní návody k vaření a podrobný postup přípravy všech jídel se zvláštním zřetelem na začátečnice. Praha: Prometheus, [1937]. 152 s.

 

Na přebalu knih je vždy uvedena jako "čestná předsedkyně Ústředí čsl. hospodyň a místostarostka Skupiny pro organisaci domácnosti a čsl. výzkumného a zkušebního ústavu pro domácí hospodaření".

(zdroj: uvedené dokumenty, katalog Národní knihovny ČR: http://aleph22.nkp.cz/cze/nkc )

 

Zemřela 24. 11. 1957 v Praze. (zdroj: databáze AUT: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004391&local_base=AUT )

 

 V případě Vašeho hlubšího zájmu Vám doporučujeme prostudovat například časopis: Žena a domov: časopis Ústředí československých hospodyň. Praha: Ústředí československých hospodyň, 1934-1944.

(http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002340942&local_base=NKC ) Růžena Černá byla předsedkyní této organizace, je tedy dosti pravděpodobné, že přispívala i do časopisu, který Ústředí československých hospodyň vydávalo. 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2017 20:29

Jan Pesula (Wikipedista:Sapfan) píše:
Sobota 07.01.2017 22:37
Možná by ještě stálo za zmínku:

Již zmíněný autoritní záznam Růženy Černé ( http://aut.nkp.cz/jk01021396 ) má kód začínající na "jk", což znamená, že daná osobnost má záznam v Kartotéce Jaroslava Kunce. Ta je dostupná jako celek na http://www.badatelna.eu/fond/4354 a příslušný lístek na URL http://www.badatelna.eu/[…]/?zaznamId=764537&reproId=600480 .

Z lístku vyplývá, že:
1. Pravděpodobně vyšel její životopis u příležitosti 80. narozenin ve Svobodných novinách z 9. 2. 1947, s. 4. Ty jsou digitalizované a přístupné z prostor NK ČR v projektu Kramerius ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11784978 ) - byť při textovém vyhledávání se neukazuje nic. U tohoto zdroje bych pravděpodobně začal - mohou tu být souhrnné informace, jinde nedostupné.

2. Narodila se jako Cimrhanzlová. Při vyhledávání jejího příjmení mi vyšel např. odkaz na Národní listy z 16.12.1885, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8921243 , 1. sloupec dole, kde je její jméno zmiňováno v souvislosti s akcí absolventek vyšší dívčí školy v Plzni. Tudíž tam pravděpodobně vyrůstala a studovala.

3. Z bodu 2 vyplývá, že byla možná (!) příbuznou středoškolského profesora Tomáše Cimrhanzla (1840-1899, http://aut.nkp.cz/jk01020726 ), který od roku 1867 vyučoval v Plzni a předtím v Olomouci. Něco o něm píše např. Národní politika z 02.07.1899, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28446173 (začátek vpravo dole) a mnohem víc pak Plzeňské listy v roce 1899 (přístupné jen v NK ČR). Z toho by vyplývalo, že by se Růžena Č. mohla narodit buď v Plzni (tam jsem ji ale v matrice nenašel) nebo v Olomouci (tam je matrik několik a všechny jsem neprohledával). To je ale jen spekulace - je samozřejmě dost dobře možné, že nebyla jeho dcerou.

Tolik vše. Jak je již napsáno v odpovědi NK ČR, získat o této paní nějaké souhrnné informace je obtížné. Ani její úmrtí nebylo nejspíš zmiňováno v tisku, jinak by to p. Kunc ve své kartotéce uvedl. Zkuste ty Svobodné noviny, případně matriky v Plzni, Olomouci a Kolíně (tam by mohla být oddaná) - a přeji hodně úspěchů ve Vaší práci.
Jan Pesula (Wikipedista:Sapfan) píše:
Neděle 08.01.2017 11:11
K předchozímu komentáři ještě doplňuji:
- Hypotéza o tom, že byla dcerou olomouckého a později plzeňského středoškolského profesora Tomáše Cimrhanzla se potvrdila. Podařilo se mi najít záznam v matrice o jejím narození - viz Zemský archiv v Opavě, Matrika narozených Olomouc-Sv.Michal 1864 - 1872, inv. č. 5638, sig. O V 7, s. 1805, http://vademecum.archives.c[…]5-0050568c0263&scan=101 , kde je na druhém řádku zdola uvedena jako "Rosa Maria Theresia" a její otec jako "Thomas Cimrhanzl, Lehrer an der k. k. Oberrealschule in Olmüz". Takže se narodila v Olomouci.
- Ohledně jejího manželství je to složitější, protože matrika oddaných v Kolíně ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6745/1 ) ani matriky narozených - pro informace o jejích případných dětech, u nichž bývají údaje o obou rodičích ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6738/1 ), nejsou prozatím digitalizované. Když Vás to bude zajímat, můžete si je zkusit prolistovat ve fyzické podobě ve Státním oblastním archivu Praha, Archivní 4, Praha 4-Chodovec, http://soapraha.cz/praha . Ale samozřejmě, nikde není řečeno, že se provdala skutečně v Kolíně nebo že se jí tam narodily nějaké děti (dostupné zdroje mají "mezeru" zhruba v letech 1890 až 1897) - a musela byste se nesporně probírat množstvím nesouvisejících Černých.

Tolik ode mne vše. Přeji Vám hodně zdaru ve Vaší práci - a pokud to bude možné, zvažte její zveřejnění (včetně citace zdrojů) na internetu, nejlépe ve Wikipedii, aby případní budoucí zájemci nemuseli vyhledávat všechno znovu. Mějte se pěkně.
Jan Pesula (Wikipedista:Sapfan) píše:
Neděle 08.01.2017 19:04
Ještě jeden komentář, tentokrát už definitivně poslední. Slibuji ;-)

Podařilo se mi najít záznam o sňatku Růženy Cimrhanzlové, později Černé. Provdala se 9. února 1889 v Plzni za tehdy 37-letého Vojtěcha Filipa Černého, profesora na tamním gymnáziu. Viz SOA Plzeň, Matrika oddaných Plzeň 081, s. 265, http://www.portafontium.eu/[…]mp;y=95&w=592&h=239 . Tento pedagog bohužel nebyl literárně činný, takže nemá autoritní záznam v NK ČR ani lístek v Kuncově kartotéce. Zajímavostí může být, že je oddával katecheta Augustin Fischer, který naopak literárně činný byl - viz autoritní záznam na http://aut.nkp.cz/jk01031252 a lístek Kuncovy kartotéky na http://www.badatelna.eu/[…]/?zaznamId=764571&reproId=603784 - a že nevěsta, tehdy čerstvě 22letá, byla stále považována za nezletilou a potřebovala souhlas otce. Ale to jen na okraj.

Doufám, že Vám nalezené informace (od pracovníků NK i dodatečně přidané) pomohou. Teď už vše nechávám Vašemu dalšímu výzkumu a literárnímu zpracování. Hodně zdaru - a až bude Váš text hotový, dejte vědět, kde Vaši práci budou moci najít další badatelé a zájemci. A samozřejmě díky všem zúčastněným pracovníkům NK ČR, kteří nám zpřístupnili informace z papírových a jiných omezeně přístupných zdrojů.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu