životní styl

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informace o zdrojích, kde se vyskytují a vysvětlují pojmy životní styl a moratorium (adolescentní, psychosociální). Moc děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

pojem "životní styl" naleznete např. v druhém díle Velkého sociologického slovníku, kde je heslo poměrně obsáhle popsáno a odkazuje na mnohé další sociologické termíny. Základní charakteristiku životní stylu lze uvést jako  "strukturovaný souhrn životních zvyků, obyčejů, resp. akceptovaných norem, nalézajících svůj výraz v interakci, v hmotném, věcném prostředí, v prostorovém chování a v celkové stylizaci."

 

Slovo "moratorium" můžete ve slovnících cizích slov nejčastěji nalézt ve spojení s ekonomickými vědami, neboť je vykládáno jako odklad splatnosti závazku, placení dluhů za mimořádných okolností (např. při úpadku podniku)". Druhým výkladem je dočasné zastavení určité činnosti vůbec.

Pro spojení s významem adolescentní či psychosomatický je třeba nahlédnout do psychologických slovníků. Zde naleznete následující výklad: "moratorium - (pojem E.H. Eriksona) období uprostřed krize identity, kdy jedinec prožívá konflikt, např. mezi očekáváním rodičů a vlastními plány."

 

Pro další či podrobnější informace k uvedeným termínům můžete nalézt relevantní publikace v katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F/, jedná se především o Souborný katalog ČR (báze SKC); články v českých novnách, časopisech a bornících poté v bázi ANL na téže adrese.

Zajímavé by pro Vás také mohly být  uvedené internetové odkazy:

* http://is.muni.cz/th/179256/ff_m/VYCHOVNE_POSTUPY_V_RODINACH_ADOLESCENTU.pdf

* https://theses.cz/id/xo4vsh/79041-508254517.txt

* http://www.psychotesty.psyx.cz/texty/adolescence.htm

* http://www.omnipedia.cz/index.php/Adolescentn%C3%AD_moratorium

 

Použitá literatura:

* PETRÁČKOVÁ, Věra a kol. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.

* LINHART, Jiří, ed., VODÁKOVÁ, Alena, ed. a KLENER, Pavel, ed. Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7184-311-3.

* Hartl, Pavel a Hartlová, Helena. Psychologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2014 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu