Život v 1.pol. 20. století

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu které knihy mám vyhledat abych se dozvěděla jak se u nás žilo v letech asi 1920-1950. Ideálně Kladensko a Karlovarsko. Zajímá mě každodenní život, jak to chodilo s lékařskou péčí, hygienou, zařízením domácností a podobně. Velice děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

knihu, která by mapovala období a region, který Vás zajímá a to ze všech hledisek, která vás zajímají, jsme nenašli. Nejvíc informací se většinou najde ve vzpomínkových knihách autorů, kteří v tom daném období žili, region znají a dovedou zážitky poutavě popsat.

Informace se dají poskládat  z různých pohledů, ať již je to život dětí, škola, práce, město, venkov, zábava... Bohužel podobnou knihu, jako je výborná monografie Mileny Lenderové a Karla Rýdla Radostné dětství. Dítě v Čechách devatenáctého století. (Praha: Paseka, Fénix, 2006.) pro období 1. pol. 20. století jsme nenašli.

Doporučit můžeme následující knihy, ve kterých byste si mohla aspoň některé informace najít v různých kapitolách:

KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962.

ŠIMON, Jiří. Ukradený domov. Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech. Praha: Knižní klub, 2008.

MICHLOVÁ, Marie. Protektorát aneb česká každodennost 1939 - 1945. Praha: Nakladatelství ČAS, 2012.

ČAPKA, František. Obrazy ze života společnosti v českých dějinách. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

PREISLEROVÁ, Ivana. Vlašim nejen ve 20. století . Vlašim: Město Vlašim, 2010.

Měla jsem moc krásné dětství. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2013.

ČORNEJ, Petr. Historie českých zemích. Praha: Fragment, 1999.

PÁNEK, Jaroslav, TůMA, Oldřich a kol. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008.

BENEŠ, Jiří. Blbá nálada v Čechách a jak bývalo. Praha: petit, 2011.

Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2015.

JEMELKA, Martin. Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava: Repronis, 2009.

JEMELKA, Martin. Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v nějvětší moravskoostravské hornické kolonii (1870-1950). Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2008.

VÝRUT, Karel. Příběhy z kronik z Pražského předměstí. Praha: Agentura gratis, 2002.

Dále by mohly pro Vás být zajímavé třeba i statistické ročenky:

Statistická ročenka Republiky Československé, např. z roku 1934 nebo 1937 aj., které vydával Státní úřad statistický nebo jsou určité statistiky v HOLUBEC, Stanislav. Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009.

A jistě by se našly i další zdroje.

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.08.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu