Živá káčata i koťata namísto toaletního papíru

Text dotazu

Rád bych zjistil více o historických hygienických praktikách a zvycích týkajících se toaletní hygieny. Existují nějaké dokumenty, knihy nebo studie, které se zabývají tím, jak se v minulosti lidé starali o hygienu a používali různé materiály pro toaletní potřeby, ať už v domácnostech nebo v různých kulturách? Konkrétně chci ověřit, zda se skutečně často používala živá káčata i koťata namísto toaletního papíru, nebo jde o falešnou zprávu (viz zdroj např. https://muzeumnocniku.cz/cs/toalety)?

Odpověď

Dobrý den,

nejprve zodpovíme Vaší otázku o užívání živých zvířat jako náhražky za dříve ještě neexistující toaletní papír.

Stránka, na kterou odkazujete, sice uvádí v příkladech „živá káčata a koťata“, tuto informaci už však dále nerozvíjí, a to nijak výrazně ani ve své publikaci Toalety, nočníky a jiné souvislosti. V kapitole o hygieně středověku uvádí toto: „v Evropě se lidé utírali hlavně mechem, lišejníkem, hadry, skořápkami, slámou, konopím. Vyšší společnost pak něčím fajnovějším, například jemným plátýnkem, vlnou, krajkou, bavlnou nebo husími krky. Utírání se živými kuřaty, káčaty a koťaty byl spíše přežitek z římského období.“ (SEDLÁČKOVÁ, s. 25). V kapitole věnované době Římské říše se ale žádná taková informace nevyskytuje. Naopak se zde píše „o používání mořské houby připevněné na dřevěné tyčce a namočené v nádobě s octovou vodou“ jako jediný příklad náhražky za ještě neexistující toaletní papír. (SEDLÁČKOVÁ, s. 22).

Tyto informace dokládá jako pravděpodobné i V. Vondruška ve své knize Intimní historie.
Ku starověkému Římu zmiňuje užívání mycích hub lovených na mořském dně a v období středověku se užívaly rostlinné anebo jiné dostupné materiály podobně až stejně jako u předchozí publikace (VONDRUŠKA, s. 224–225).

Houbu na hůlce“ sloužící místo toaletního papíru také dokládají archeologické nálezy při odkrytí první společné římské latríny z dob helénismu. (KEPARTOVÁ in Dějiny a současnost, 2003). Tvrzení o materiálech užívaných ve středověku potvrzují také archeologické výzkumy všedního života obyvatel středověkých měst (např. Opavy a Plzně). (SOKOL in Dějiny a současnost, 2000). Ostatní odborné publikace o hygieně v dějinách, které jsme prostudovali, se používání zvířat jako alternativy za toaletní papír, nezmiňují.

S touto informací bychom tudíž nakládali velmi opatrně a přikláněli se k ní pouze, pokud bude něčím podložena (písemnými prameny, archeologickými nálezy a výzkumy).

K Vaší další otázce o literatuře, která se zabývá osobní hygienou, zasíláme výčet odborných publikací a článků, z nichž jsme čerpali anebo z hlediska jejich odbornosti doporučujeme k prostudování.

Použité zdroje

BAHENSKÝ, František et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-000-2.

KALVASOVÁ, Jana. Lidé a voda. Příspěvek k dějinám osobní hygieny přelomu 19. a 20. století [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://theses.cz/id/oej2le/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Intimní historie: od antiky po baroko. Brno: MOBA, c2007. ISBN 978-80-243-2672-6.
Smith, Virginia (Virginia Sarah) a Milena LENDEROVÁ. Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1885-4.

LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Vydání druhé, doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3510-1.

DÜLMEN, Richard van, Pavel HIML a Martin VŠETÍČEK. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), I: Dům a jeho lidé. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-116-3.

JIROUŠOVÁ, Šárka. Koupelna a záchod od středověku k dnešku, Dějiny a současnost 25, Praha: Lidové noviny 2003, č. 2, s. 17-20. ISSN 0418-5129.

KEPARTOVÁ, Jana. Latrina Romanorum aneb sedm mudrců na záchodku, Dějiny a současnost 25, Praha: Lidové noviny 2003, č. 2, s. 1–5. ISSN 0418-5129.

SOKOL, Petr. Záchody a hygienické cítění ve středověkém a raněnovověkém městě, Dějiny a současnost 22, Praha: Lidové noviny 2000, č. 6, s. 6–10. ISSN 0418-5129.

VOKÁČOVÁ, Věra. Lavabo – flakon: hygienické a toaletní náčiní pěti staletí. Praha: UPM,1979.

SEDLÁČKOVÁ, Renáta a Jan SEDLÁČEK. Toalety, nočníky a jiné souvislosti. V Praze: Muzeum historických nočníků a toalet, 2020. ISBN 978-80-907634-0-1.

Osobní hygiena na šlechtických sídlech: [katalog výstavy pořádané 19.6.-30.9.2003 v kočárovně Státního zámku Vranov nad Dyjí. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2003. ISBN 80-86752-08-9.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.10.2023 23:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu