žít "na psí knížku"

Text dotazu

Všichni známe výraz "Na psí knížku", ale co má společného se psem a s knížkou soužití partnerů bez sňatku? Děkuji za vysvětlení.

Odpověď

Dobrý den,

žít bez sňatku s někým - žít s někým na hromádce / na (psí) knížku / na divoko, žít spolu / s někým jen tak...

Čerpáno z: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. R - Ž. Praha: Academia, 1994.

Vžité slovní spojení na psí knížku se nepodařilo jednoznačně vysvětlit. Snad nejvýstižnější a nejsprávnější je ten výklad, který byl prezentován v periodiku Ústavu pro český jazyk AV ČR, viz níže.

Z dotazů v Jazykové poradně

Dotaz

Chtěla jsem se Vás zeptat na původ slovního spojení „na psí knížku“. Zajímalo by mne, jak takové spojení vzniklo, a třeba i to, od kdy se používá, a vůbec veškeré informace o tomto slovním spojení.

Odpověď

Žádná z dostupných příruček se o původu tohoto frazému nezmiňuje. Definici přináší Slovník české frazeologie a idiomatiky: žít s někým na (psí) knížku = žít s někým bez úředního sňatku jako družka, druh ve společné domácnosti.

Konzultovali jsme Váš dotaz s dalšími kolegy a nejpravděpodobnější vysvětlení původu zmíněného frazému je toto: V Jungmannově Slovníku česko-německém z 19. století je pojmenování oddací kniha jako překlad něm. Trauungsbuch. Jako hovorový významový kontrast mohlo být pak vymyšleno pojmenování psí knížka, protože psí je vždycky znevažující adjektivum: psí hlas, psí život, psí počasí atd. Čili po řádném sňatku je pár zapsán v oddací knize, bez něho žije na psí knížku.

Zdroj: Naše řeč, 3/2008, str. 168

Žít na hromádce - kohabitace, v České republice hanlivé pojmenování pro život  na psí knížku. Kde se tyto výrazy vzaly, není úplně jasné. Kohabitace tak, jak ji dnes známe, je poměrně nový jev; v západních společnostech se rozmáhá v šedesátých letech 20. století. Vliv na rozšíření kohabitace měly především sociální změny, zejména emancipace žen, akceptace předmanželského sexuálního styku a rozvoj antikoncepce.

V českém prostředí se objevuje až  v letech osmdesátých, nesezdané soužití se stává  celkem obvyklým jevem. Dříve ale ve většině případů však bylo chápáno pouze jako „manželství na zkoušku“, páry spolu opravdu bydlely a žily, – a když pár zjistil, že čeká dítě, vesměs následoval sňatek“.

Už na začátku devadesátých let se ale toto  začíná měnit.

Společnost už tolik netlačí na legitimizaci dítěte, a tak je všeobecně přijímáno nesezdané soužití jako možná alternativa. 

Volně čerpáno z: http://is.muni.cz/th/363933/fss_b/Bakalarska_prace.txt

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.06.2014 14:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu