židovské předkožky

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, co židé dělají s předkožkami získanými obřízkou. Slouží ke konzumaci nebo k nehumánní spotřebě? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

Předkožky, které židé získají obřízkou ke konzumaci neslouží. Ukládají se do speciálních nádob, které jsou k tomuto účelu přímo určeny a jsou součástí výbavy, která se pro obřízku používá.

Židovská obřízka se koná osmí den po narození dítěte i v případě, že se jedná o nějaký ze svátků, jedinou výjimkou, kdy se obřízka nekoná je, pokud by zákrok mohl ohrozit dítě na zdraví. Obřízku provádí tzv. "mohel", který je k tomuto úkonu vyškolen. Když je mohel připraven k obřízce, nejprve prohlédne dítě. Obřad může být ale i v tuto chvíli odložen, pokud se vyskytne nějaký problém. Kontrola dítěte se provádí i po úkonu, poté co si mohel vydrhne ruce kartáčem a ponoří je do dezinfekčního roztoku. K tomu aby mohla být obřízka provedena musí také otec dítěte pronést souhlas s tím, že chce aby jeho dítě bylo obřezáno. Obřízka se může provádět kdekoli - doma, v synagoze či v nemocnici. Pro židy je obřízka znamením svazku mezi Bohem a jeho národem. Toto znamení na těle pak jakoby říkalo, že daná osoba patří k Abrahámově rodině, k národu Izrael.

Tento rituál je prováděn pouze u chlapců, kteří při něm získávají židovské jméno. U děvčat se obřízka neprovádí.

Součástí obřízkové soupravy je: obřízkový nůž, štít (na ochranu před zraněním), dezinfekční prášek, vata a nádobka na předkožku, dále k rituálním předmětům patří povijan (do kterého je dítě zabaleno) a Elijášovo křeslo.

 

Obřízka se ovšem provádí nejen u židů, ale i muslimů, či pokud je to nutné ze zdravotních důvodů.

Více o obřadu obřízky se také můžete dozvědět např. v těchto knihách, z kterých jsme čerpali i my:

* Spiegel, Paul. Kdo jsou Židé?. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2010. 254 s. ISBN 978-80-87029-97-8.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002147950&local_base=NKC ]

* Nosek, Bedřich a Damohorská, Pavla. Židovské tradice a zvyky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2010. 271 s. ISBN 978-80-246-1518-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001803692&local_base=NKC ]

* Mrowiec, Katia, Kubler, Michel a Sfeir, Antoine. Bůh, Jahve, Alláh: vše, co nás zajímá o křesťanství, judaismu a islámu: [100 odpovědí na základní otázky víry: víra židů, víra křesťanů, víra muslimů]. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2009. 188 s. ISBN 978-80-7407-058-7.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002025482&local_base=NKC ]

* Vries, S. Ph. de. Židovské obřady a symboly. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 299 s. Světová náboženství. ISBN 978-80-7021-963-8.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001860221&local_base=NKC ] a další.

 

Další zajímavé odkazy:

* http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/judaismus/_zprava/obrizka--371343

* http://cs.wikipedia.org/wiki/Brit_mila

Pokud by Vám tato odpověď nestačila, doporučujeme se obrátit na knihovnu Židovského muzea, která je také zapojena do služby ptejte se knihovny: email: library@jewishmuseum.cz.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.10.2014 13:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu