Zhasnutí olympijské pochodně v roce 1936

Text dotazu

Dobrý den,

dne 30. července 1936 údajně došlo v Praze při štafetovém běhu s olympijským ohněm k úmyslnému uhašení pochodně. Mělo se tak stát na protest proti tomu, že nacistické Německo využívá olympijské hry ke své propagaci. O průběhu události dnes informuje hned několik článků dostupných na internetu, podle jedné z verzí ji měl zhasnout sám běžec, podle jiné levicoví demonstranti. Bohužel všechny články mají společné to, že neuvádějí žádné původní zdroje a vznikly v relativně nedávné době.
Rád bych se proto zeptal, zda existuje nějaký popis události v dobovém tisku (např. Rudém právu nebo specializovaných sportovních periodikách), případně zda se dá zjistit, kdy se tento příběh poprvé objevil či jak se jmenoval běžec, kterému byla v osudné chvíli pochodeň svěřena.

S pozdravem a přáním krásného dne

Odpověď

Dobrý den,

nejstarší zmínku o vytržení pochodně demonstranty a jejím uhašení, kterou se nám podařilo nalézt, přináší kniha "Tělovýchovné organizace v protifašistickém hnutí a odboji" (1981). Zde se píše:

"Dne 30. července 1936 dorazila štafeta na území Československa, kde se setkávala "s ostentativním chladem a odmítáním" ČsAAU nemohla zajistit vlastní běžce, a proto vypomáhali sokolové. Přes značný četnický dozor byly soustavně rozšiřovány protihitlerovské letáky. (...) V Praze musela policie dokonce připravit pro olympijskou štafetu silná bezpečnostní opatření. Obklopoval ji koridor strážníků, kteří však pochodeň neuchránili. Rozhořčení demonstranti ji dokonce vytrhli běžci z rukou a teprve zásah policejní asistence umožnil pokračování v běhu. V Praze - snad poprvé od území Řecka  - byl oheň uhašen. Pochodeň musela být znovu rozžata a doslova ukrývána před obyvateli."

Zdroj: ŠPLÍCHAL, Karel. Tělovýchovné organizace v protifašistickém hnutí a odboji. 1. vyd. Praha: Olympia, 1981. s. 29.

Rudé právo z července 1936 obsahuje také několik článků, které popisují události ohledně olympijské štafety. V periodiku se hovoří o mohutných protestech, ulicích plných lidí, provolávání protifašistických hesel, silném policejním dohledu aj. Uhašení olympijského ohně zde ovšem zmíněno nebylo, pouze vytržení pochodně demonstranty:

„V Krči demonstranti odřízli atleta od aut, které jej doprovázely a táhli za ním dolů do Nuslí. Policie byla bezmocná. Ze špalíru padaly na pochodeň stará vejce, shnilé citrony a kamení. V ulici Palackého v Nuslích byla pochodeň běžci vytržena z rukou. Několik strážníků ji však dobylo zpět a vrátilo běžci. Auta, která štafetu provázela, bez ohledně vjížděla do davu, a proto byla rovněž ostře napadena. Za veliké vřavy provázeli demonstranti štafetu až na Tylovo náměstí.“

 Zdroj: Ve velkých městech demonstrativní nezájem. V Praze velké protifašistické demonstrace: tak byla „uvítána“ u nás hitlerovská štafeta. Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. 1936, 17(178), 1.8.1936. S. [1]-2. ISSN 0032-6569. Dostupné také z: https://kramerius.nm.cz/uuid/uuid:59777bdb-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba

 Další články:

 * Olympijská štafeta na půdě Československa: po demonstracích v Řecku, Bulharsku a Jugoslávii. Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. 1936, 17(176), 30.7.1936. S. [1]. ISSN 0032-6569. Dostupné také z: https://kramerius.nm.cz/uuid/uuid:57f5227b-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba

 * Protifašistické nápisy, namalované na silnici, „vítají“ olympijskou štafetu na čsl. půdě. Předběžná opatření v Praze: Zatýkání komunistických funkcionářů. Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. 1936, 17(177), 31.7.1936. S. [1]. ISSN 0032-6569. Dostupné také z: https://kramerius.nm.cz/uuid/uuid:8050b505-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba 

* Obličeje berlínských pánů se prodloužily. Neslavný průběh olympijské štafety v ČSR: špatným úvodem k včerejšímu zahájení hitlerovské Olympiady. Rudé právo: orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické. 1936, 17(179), 2.8. 1936. S. [3]. ISSN 0032-6569. Dostupné také z: https://kramerius.nm.cz/uuid/uuid:7bf067b7-ffce-11ea-b4f7-001b63bd97ba

Dále jsme nahlédli do některých dalších periodik levicového zaměření z té doby (Rudá Rovnost, Haló noviny, Rozsévačka). Zmínku o událostech v Praze ze dne 30.7. přinášely z výše uvedených Haló noviny a jsou líčeny podobným způsobem jako v Rudém právu.

Články:

* Strach o pochodeň. Halo noviny. 1936, č. 186 (30.7.) s. 1.

* Pochodeň špalíry demonstrantů. Halo noviny. 1936, č. 187 (31.7.) s. 1 a 4.

 V běžných novinách, které v daný čas vycházely, se povětšinou dočtete pouze o pokojném průběhu této akce. Silná policejní ochrana je ovšem zmíněna i v těchto článcích:

* Pestrý týden. 1936, roč. 11, č. 32 (8.8.), s. 1 - fotografie ze slavnosti na Staroměstském náměstí v Praze  

* Olympijská štafeta probíhá Československem. Lidové noviny. 1936, roč. 44, č. 380 (31.7.), s. 5. - v plném textu dostupné zde: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:39c6e7b0-2d60-11dd-abfb-000d606f5dc6

* Olympijská pochodeň na Staroměstském náměstí. Lidové noviny. 1936, roč. 44, č. 381 (31.7.), s. 6. polední vyd. - v plném textu dostupné zde: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18153120

* Olympijská pochodeň v Praze. Národní politika. 1936, roč. 54, č. 209 (31.7.), s. 4 a 10, ranní vyd. - dostupné v plném textu: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4868738 a http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4868780

* Olympijská pochodeň splnila své poslání. Národní politika. 1936, roč. 54, č. 209 (31.7.), s. 1, polední vyd. - dostupné v plném textu: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4868801

* Velkolepá oslava v Praze. Národní listy. 1936, roč. 76, č. 208 (31.7.), s. 4. 3. vyd. dostupné v plném textu: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7221692

* Olympijský oheň na půdě Československa. Národní listy. Večerník. 1936, roč. 76, č. 207 (30.7.), s. 1. dostupné v plném textu:  http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7221558

Další použité zdroje:

* Christopher HILTON. Hitlerova olympiáda. Praha: Práh, 2008. s. 143.

* https://radiozurnal.rozhlas.cz/historik-frantisek-kolar-olympijska-pochoden-poprve-putovala-do-nacistickeho-6201921

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.06.2020 13:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu