Ženská literatura

Text dotazu

Jak definovat pojem "ženská literatura"?

Odpověď

Dobrý den,

přestože jsme prošli řadu publikací, slovníků literární teorie/žánrů a také obecných slovníků a encyklopedií, definici či výklad pojmu "ženská literatura" se nám bohužel nepodařilo nalézt. Většina odborníků i autorů se shoduje, že definice takto širokého pojmu je značně problematická mj. i vzhledem k tomu, z jakého hlediska k ní přistupovat (jedná se o literaturu od žen, o ženách, o ženských životních zkušenostech, pro ženy?). Nehledě na to, označení "ženská literatura" je také vnímáno značně negativně (často chápáno jako označení pro romantické příběhy, tzv. červenou knihovnu) a rozdělování literatury na "ženskou" a "mužskou" pokládá většina odborné veřejnosti za nesmyslné.

Výstižně se k této problematice vyjadřuje například polská básnířka a prozaička Julia Fiedorczuk - http://www.polonistika.cz/index.php?ido=42&idp=1389&t=mezinarodni-den-zen-julia-fiedorczuk-a-tzv-zenska-literatura

Další použité zdroje:

* http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1411&key=M

* http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7384

 

Pokud byste se k tomuto tématu chtěla dozvědět více, další informace můžete čerpat např. z níže uvedených článků, jejichž citace jsme nalezli v databázích Ústavu pro českou literaturu, konkrétně v Databázi české literární vědy (1945-1960 a od 1.8.2012, http://aleph20.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=UCLA):

 

* Otroctví, kam se člověk podívá! / Radka Denemarková ; [rozmlouvala] Tereza Šimůnková. In: Právo. -- ISSN 1211-2119.-- Roč. 24, 2014, č. 249, 23. 10., příl. Salon, s. 3.

Rozhovor u příležitosti vydání románu. Mj. o umění číst, o náboženství, rozdílném postavení žen a mužů. S odsudkem pojmu ženská literatura. Denemarková, Radka. Příspěvek k dějinám radosti.  -- Brno : Host, 2014.

 

A v Bibliografii české literární vědy (1961 - červenec 2012) - http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio

* Naše otázka dvěma spisovatelkám: zvláštní "ženská literatura"? / Helena Šmahelová, Jarmila Loukotková. In: Kvart. - Roč. 6, č. 1, s. 16. - 1973

* Ženská literatura a baťovská filozofie. / František Cinger Podepsáno (cg). In: Rudé právo. - Roč. 3, č. 227 (30.9.). - 1993. - S.7

* Pojem "ženská literatura" neuznávám. : Rozhovor s Waltraud Annou Mitgutschovou. / Waltraud Anna Mitgutschová. In: Literární noviny. - Roč. 6, č. 32 (10.8.). - 1995. - S.12

* Ženská literatura - geto, alebo šanca? / Nicole Müller. In: Aspekt. - Č. 1. - 1995. - S.20-23

* Mužská literatura a ženská literatura samozřejmě existuje : (Rozhovor se Soňou Zachovou) / Soňa Záchová ; Rozmlouvali a úvodní biografickou poznámku o S. Z. připravili Daniela Macháčková, Martin Pilař

In: Host. - Roč. 15, č. 2 (únor), s. 34-35. - 1999.

* Jakápak ženská literatura / Jaromír Slomek. In: Lidové noviny. - Roč. 13, č. 90 (15. 4.), příl. Neděle LN, s. 25. - 2000.

* Ženská literatura: Proč ne! / Eva Hauserová ; Rozmlouvala Jana Dlouhá. In: K revue. - č. 1/2, s. 29. - 2001.

* Úvahy o ženách v literatuře aneb Ženská četba po česku / Milada Písačková. In: Krok. - Roč. 7, č. 3, s. 31-34. - 2010. [Stať o ženské literatuře a četbě pro ženy zejména v období 19. století.]

* Žena - jazyk - literatura. : Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně - Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1996. - 398 s. Obsah sborníku dostupný přímo ve výše uvedené databázi.

* Literatura a feminismus / Pam Morrisová ; Z anglického originálu Literature and Feminism (Blackwell Publishers 1993) přeložili Renata Kamenická, Marian Siedloczek. 1. vyd. - Brno : Host - vydavatelství, 2000. - 232 s. - (Studium ; sv. 6) [Kniha anglické literární teoretičky, s Předmluvou a poděkováním (s. 9-10), s Úvodem: Proč "literatura" a "feminismus"? (s. 11-21) a s částmi: Literatura? (s. 23-103, s oddíly: Přehodnocení: Četba z pohledu ženy; Zpochybnění kánonu a literárních institucí; Ženská literatura); - Feminismus? (s. 105-207, s oddíly: Konstrukce genderu: Sigmund Freud a Jacques Lacan; Psát jako žena: Hélene Cixousová, Luce Irigarayová a Écriture Féminine; Identita jako proces: poststrukturalismus, Julia Kristevová a intertextovost; Návrat k ženám v historii: lesbická, černošská a třídní kritika); - se Slovníčkem pojmů (s. 209-213), s Bibliografií (s. 215-226, s částmi: Literární díla, Kritická a teoretická díla), s rejstříkem.]

 

Citaci článku k uvedenému tématu nabízí také článková databáze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl):

* Ženská literatura, co je to? / Zsófia Ballaová ; přeložila Nóra Hamarová. In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, č. 9 (2002), s. 48-49.

 

Přínosná by pro Vás mohla být také níže uvedená publikace, kterou jsme nalezli v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

* OBSTOVÁ, Zora. Ženská próza v italské moderní literatuře. Praha : Karolinum, 2008. 130 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-246-1458-8 (brož.).

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20071781022_1.pdf

 

Užitečné informace mohou obsahovat i diplomové a bakalářské práce, jejichž plné texty jsou volně přístupné na internetu:

* KRISTLOVÁ, Dana. Fenomén ženského psaní a autorky Petra Hůlová, Petra Soukupová a Kateřina Tučková. Brno, 2013. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví.

Dostupný z: http://is.muni.cz/th/261926/ff_m/diplomova_prace.txt

 

* VÍCHOVÁ, Alexandra. Žena v dramatech Minny Canth a Helly Wuolijoki. Brno, 2008. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav obecné jazykovědy a baltistiky.

Dostupný z: http://is.muni.cz/th/109852/ff_b/Masarykova_univerzita02.rtf

* HORÁKOVÁ, Iveta. Cesta od dokumentaristiky k fikci v žánru česká ženská literatura. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta.

Dostupný z: http://theses.cz/id/uavytx/HorkovDP.pdf  

 

Můžete se ještě zkusit obrátit také na Ústav pro českou literaturu (http://www.ucl.cas.cz). 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.01.2015 10:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu