ženská jména, přechylování

Text dotazu

Vážení,
skončila jsem překlad ze španělštiny knihy a řeším poslední úpravy textu. Mám poněkud zmatek v přechylování ženských příjmení. V textu vystupuje incká princezna Inés Huaylas. Huaylas je indiánské jméno, byl to v šestnáctém století i název údolí a provincie, odkud pocházel její rod. Její matka v knize vystupuje jako Paní de Huaylas. Co mám s tímto jménem dělat, Huaylasová mi připadá nevhodné. Huaylas je prý indiánský název trsů hedvábné prérijní trávy nebo něčeho takového.
Dále jsou v textu jména jako Francisca Pizarro, nebo Isabel Pinela. Jak mám tohle přechylovat? Pizarro-ová? Pinela-ová? Nebo podle vzoru Garbo či Brando to nechat v nepřechýlené podobě? Potom tam jsou běžná španělská jména jako Inés Muňoz, Mari López, Inés Suárez a ještě pár dalších. Těm se musí nutně připojit -ová? Jak mám v tomto smyslu celý text sjednotit?
 
Za vaši erudovanou odpověď budu velmi vděčná.

Odpověď

Dobrý den,

opravdu erudovanou odpověď na Vaše dotazy Vám mohou dát pracovníci Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR: http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna .

Skloňováním cizích jmen v češtině se zabývá kniha M. Knappové "Naše a cizí příjmení v češtině".
O začleňování cizích ženských příjmení do češtiny se zde mimo jiné píše:
"(...) V ostatních případech, tj. v textech určených široké veřejnosti, je obvyklé u cizích ženských příjmeních nahradit v českém kontextu cizí přechylovací přípony českou příponou -ová a začlenit tak jednotlivá příjmení do českého jazykového systému tak, aby se v něm dala bez potíží užívat (skloňovat ap.) a zároveň signalizovala, že nositelkou tohoto příjmení je žena. (...) u neslovanských podob ženských příjmení je vhodné je v textech určených široké veřejnosti doplnit obecnými jmény jako paní (Pauluskas), slečna (Stamidu) apod." (s.101)

V kapitole věnované skloňování a přechylování víceslovných příjmení je
uvedeno:
"Skloňování a přechylování víceslovných příjmení tohoto typu, tj. předložka (nebo člen) + příjmení se v češtině uskutečňuje tak, že se pádová koncovka a přechylovací přípona připojují k základovému příjmení v souhlase s jeho zakončením ve vyslovované, resp. psané podobě, jako se to děje u příjmení jednoslovných.Je ovšem žádoucí, aby se skloňovalo celé osobní jméno, tj.
rodné (křestní) jméno i příjmení, např. John van Acker, 2. a 4.p. Johna van Ackera, 3. a 6. p. Johnu van Ackerovi, 7.p. Johnem van Ackerem - Salvina van Ackerová." (s. 84 - 85)

1.( Baron de Montesquieu ) "U příjmení zakončená v psané podobě na -iu, -eu, iou, -uu (.) se koncové -u (-ou) při skloňování a přechylování odsouvá:
Papandreu - ea - Papandreová i Papandreu Aigiriu - ria - Aigiriová i Aigiriu" (s. 72)

2.( Hrabě Martín de Alvarado ) "Cizí příjmení zakončená v psané i vyslovované podobě na -o lze při matričním zápisu ponechat (obvykle v souhlase s rodinou zvyklostí) i v podobě nepřechýlené:
Turzo, -Turza - Turzová i Turzo
Eco (eko) -ca i -ka - Ecová i Eco" (s.60)

Více informací o skloňování cizích příjmeních v češtině a jejich přechylování se dočtete v již zmíněné knize.
S konkrétními případy se můžete obrátit na Jazykovou poradnu Ústav pro jazyk český AV ČR.

Použité zdroje

KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec : Tax Az Kort, 2002. ISBN 80-238-8173-6 (váz.)

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2007 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu