Zemský archív

Text dotazu

Václav Hanus ve své národopisné studii Chrudimsko-Nasavrcko z r.1926(na internetu Chrudimsko digitálně : http://www.knihovna-r.cz/digitalne.html),kdy bylo převáděno zboží trojovické na Elišku Bendovou,zmiňuje na str 451 plátce daní v obci Trojovice na Chrudimsku v roce 1607.jako zdroj je uveden Zemský archív,Trojovice.Existuje ještě jiná literatura která hovoří o tom samém,případně kde je možno nahlédnout do zdroje této informace?

Odpověď

Dobrý den, historické prameny tohoto typu naleznete převážně v archivech. Konkrétně Zemský archiv dnes spravuje Národní archiv: http://www.nacr.cz/. Kromě jiných vzácných písemných pramenů jsou zde uloženy i Zemské desky, často citované ve studii Václava Hanuse: http://www.nacr.cz/C-fondy/pruv.aspx
Některé prameny, které se vztahují k historii obce Trojovice, by mohl nabízet i Státní okresní archiv v Chrudimi: http://www.soka-cr.cz/. Dle soupisu Archivních fondů v ČR (stránky Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx) se zde určitě nachází archiv obce Trojovice z období 1839-1945(1948) a archivy jednotlivých organizací obce.
Další vhodné prameny by Vám nejlépe doporučil odborník z oboru archivnictví či znalec historie obce. Pomoci by Vám mohli například pracovníci Státního okresního archivu v Chrudimi, popřípadě  Regionálního muzea v Chrudimi, pod které obec Trojovice spadá.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 15:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu