Zemědělský obchod ČR se zeměmi Visegrádské čtyřky

Text dotazu

Dobrý den,
K BP bych potřeboval poradit literaturu zabývající se problematikou zemědělského obchodu ČR se zeměmi V4, konkrétně změny v objemu před a po vstupu těchto zemí do EU.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz jsme hledali v katalogu NK ČR. Jelikož přímo publikaci na zemědělský obchod Visegrádské čtyřky v katalogu uvedenou nemáme, pracovali jsme v režimu dohledávání informací o obchodu, zemědělství v jednotlivých zemí čtyřky. Jako vzorovou zemi jsme pro Vás vybrali Polsko. Pokud budete chtít pracovat s katalogem NK ČR, odkaz: http://aleph.nkp.cz , tak si zvolte bázi NKC. Pro články je možné použít bázi ANL, případně přijít do knihovny a využít databázový systém Anopress, kde naleznete monitoring českého tisku a dalších médií od roku 1996. Co se týče cizojazyčné literatury, Vás bohužel musíme informovat, že zahraniční záznamy níže uvedené jsou většinou ve skladištích toho času nedostupných (důvodem je revitalizace Národní knihovny ČR). Rozhodně Vám doporučujeme obrátit se na Ústav zemědělské ekonomiky a informací: http://www.uzei.cz/publikacni-cinnost/ .

Výsledky vyhledávání v bázi NKC, kdy objektem zájmu bylo Polsko:

Všechna pole = Polsko zemědělství; Poland agriculture a další slova jako např. obchod, budete muset zkoušet

BOUČKOVÁ, Bohuslava et al. Agrární a strukturální politika. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 143 s. ISBN 978-80-213-2067-3.

POLSKO. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Agriculture and Food Economy in Poland. Warszaw: Ministry of Agriculture and Food Economy, 1995. 45 s. - Podívejte se i na webové stránky Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

URBAN, Stanisław, ed. Agrobiznes 2003: jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. sv. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr. 983.

URBAN, Stanisław, ed. Agrobiznes 2004: sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europiejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. 2 sv. (534, 497 s.). Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr. 1015.

URBAN, Stanisław, ed. Agrobiznes 2005: zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. 2 sv. (548; 478 s.). Prace Naukowe Akademii Economicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; nr. 1070.

OLSZAŃSKA, Anna, ed. a SZYMAŃSKA, Joanna, ed. Agrobiznes 2014: rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014. 299 stran. Prace naukowe Universytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research papers of Wrocław University of Economics, Nr. 361. ISBN 978-83-7695-462-2.

KOCISZEWSKI, Karol. Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. 402 s. Monografie i opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr. 227. ISBN 978-83-7695-283-3.

Electronic journal of Polish agricultural universities [online]. Wroclaw: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, 1998- [cit. 2016-03-15]. ISSN 1505-0297. Dostupné z: http://sfx.jib.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=111076096068000&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&.

KOŁODZIEJCZAK, Anna. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010. 201 s. Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr. 90. ISBN 978-83-232-2146-3.

CHWALBA, Andrzej. Polsko 1989-2008: dějiny současnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. 254 s. ISBN 978-80-7325-185-7.

LAZAR, Ján. Polsko s hlediska přirozených činitelů zemědělské a lesnické výroby. Praha: Čs. úst. pro mezin. spolupráci v zeměd. a les., 1952. 10 s. Aktuality MÚZ; [R.] 1952. Sv. 6.

ADAMOWSKI, Zbigniew a LEWANDOWSKI, Jędrzej. Rolnictwo polskie w dwudziestopięcioleciu. 1. wyd. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. 245 s.

TAUBER, Jan B., ed. Rozvoj polského zemědělství a československo-polské spolupráce. Praha: Československý ústav pro mezinárodní spolupráci v zemědšlství a lesnictví, 1950. 30 s. Aktuality MÚZ; sv. 54.

Situace a perspektivy zemědělství v zemích střední a východní Evropy: souhrnná zpráva za Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko: pracovní dokument. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1995. 48 s. Edice publikací VÚZE; č. 14. ISBN 80-85898-25-X.

Tržní manuály pro podniky potravinářského průmyslu a pro agrární obchod. [Polsko. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2004. 87 s. ISBN 80-7084-301-2.

MINC, Hilary. Vývoj polského zemědělství. Praha: Úst. pro mezin. spolupráci v zeměd. a lesn., 1949. 11 s. Aktuality MÚZ; Roč. 1949. Sv. 12.

KUTKOWSKA, Barbara, ed. Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. Wrosław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. 643 s. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr. 980.

VILHELM, Václav a PICKOVÁ, Alice. Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství: srovnání situace ČR a vybraných států: (informační studie). Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2009. 76 s. ISBN 978-80-86671-66-6.

Zemědělství soudobého Polska. 1. vydání. Praha: Ústav pro mezinárodní spolupráci v zemědělství a lesnictví MÚZ, 1948. 57-[II] s. Bibliotéka mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesnictví; Sv. 8.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.03.2016 12:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu