zemědělské pojištění v Čr a EU

Text dotazu

Dobrý den, zpracovávám diplomovou práci týkající se zhodnocení a identifikace rizik v zemědělském podniku (ČR) - potřebuji tedy literaturu týkající se zemědělského pojištění v ČR a EU apod.

Odpověď

Dobrý den,
k tomuto tématu je možné nalézt poměrně velké množství literatury, k vyhledávání můžete zvolit elektronický katalog Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) nebo například Souborný katalog ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc), ve kterém je možné vyhledávat i ve fondech řady dalších českých knihoven. Můžete také využít bibliografickou článkovou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl), která obsahuje citace článků z denního tisku i odborných periodik, sborníků a částečně také monografií publikovaných od r. 1991.

Uvádíme příklady některých záznamů z elektronického katalogu NK ČR:

* SVATOŠ, Miroslav et al. Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů: (zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 6046070906 za rok 2008). Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2009. 509 s. ISBN 978-80-213-1923-3. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/20729/pdf.  

* PICKOVÁ, Alice a POLÁČKOVÁ, Jana. Pojištění - eliminace rizik zemědělského podnikání. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2003. 47 s. Výzkumná studie; č. 69. ISBN 80-86671-05-4.

* ŠPIČKA, Jindřich. Řízení podnikatelských rizik v zemědělství: (informační studie). Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2006. 53 s. Informační studie; č. 86. ISBN 80-86671-36-4. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/2793/pdf

* DUCHÁČKOVÁ, Eva a DAŇHEL, Jaroslav. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 978-80-7431-015-7. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/37109/pdf.  

* ŠPIČKA, Jindřich. Řízení podnikatelských rizik v zemědělství : (informační studie). Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2006. 53 s. ISBN 80-86671-36-4.

* ŠPIČKA, Jindřich; VILHELM, Václav. Problematika řízení rizik v zemědělských podnicích ČR = Risk management issues in the Czech agricultural holdings : (výzkumná studie). Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2012. 72 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. ISBN 978-80-86671-95-6 (brož.).

 

Nejúplnější přehled pramenů Vám pak poskytnou odborné knihovny zaměřené na oblast zemědělství. Jedná se zejména o Knihovnu Antonína Švehly (http://primo.uzei.cz/ - v rámci jednoho katalogu je možné vyhledávat knihy i články), Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze (http://www.sic.czu.cz/cs/) nebo Ústřední knihovnu Mendelovy univerzity v Brně (https://katalog.mendelu.cz/). 

Opět uvádíme příklady publikací a článků z katalogu Knihovny Antonína Švehly:

* PRÁŠILOVÁ, Marie et al. Risk elimination in Czech agriculture by means of agricultural insurance instruments = Eliminace rizika v zemědělství ČR působením nástrojů zemědělského pojištění. Scientia agriculturae bohemica Roč. 40, č. 4 (2009), s. 245-252.

* VÁVROVÁ, Eva. The Czech agricultural insurance market and a prediction of its development in the context of the European Union = Český trh zemědělského pojištění a predikce jeho vývoje v podmínkách Evropské unie. Agricultural Economics Roč. 51, č. 11 (2005), s. 531-538.

* SEIFERTOVÁ, Eva; PICKOVÁ, Alice. Unie řeší řízení rizik v zemědělství. Zemědělec Roč. 17, č. 14 (2009), s. 20. Dostupné také online: http://zemedelec.cz/Unie-resi-rizeni-rizik-v-zemedelstvi/ 

* ŠPIČKA, Jindřich; VILHELM, Václav. Podpora řízení rizik v zemědělství - situace a výhledy po roce 2013. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2011. 25 s.

* WILKENS, Eckhardt. Systémy zemědělského pojištění: Tvorba evropského systému poolového zajištění k zabezpečení katastrofických škod v zemědělství. Euromagazín: České zemědělství v Evropské unii Roč. 4, č. 10, (2003), s. 22-24.

* PICKOVÁ, A. Vývoj a současná situace v zemědělském pojištění. Nový venkov Roč. 4, č. 11, (2000) 4:11 ; Příl. Pojištění, leasing S. 5-6. 

* HRON, Jan et al. Řízení rizika. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001. 81 s.: obr., tab.

Pokud byste si přála vyhledat například i zahraniční studie či články, zejména co se týče zmíněné problematiky v rámci Evropské unie, lze použít licencované článkové databáze, které si knihovny předplácejí a zpřístupňují svým registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem. Rozsah i zaměření databází se v jednotlivých knihovnách může lišit, konkrétní informace vždy naleznete na webových stránkách knihovny. Nabídka placených zdrojů Národní knihovny ČR je k dispozici na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. NK ČR umožňuje registrovaným uživatelům využívat placené zdroje i mimo budovu knihovny, prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu (více na http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup/vzdal-pristup).  

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.06.2015 15:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu