Železniční doprava - literatura k tématu

Text dotazu

Prosím o seznam publikací, kde bych našla téma: Železniční doprava.

Odpověď

Dobrý den, Váš dotaz obnáší dost široký záběr, odpověď na by byla velmi obsáhlá a zahrnovala by desítky publikací (popřípadě novinových článků), které se daného tématu týkají. Posílám proto výběrový seznam literatury nacházející se ve fondu Knihovny města Plzně a ukázky z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

 

Fond Knihovny města Plzně

 

PACOVSKÝ, Jaroslav

Lidé, vlaky, koleje / Jaroslav Pacovský. -- 1. vyd. -- Praha : Panorama, 1982. -- 214 s

HONS, Josef, 1907-2001

Velké železnice světa. Džunglí a tajgou / Josef Hons. -- 1. vyd. -- Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1978. -- 308 s., obr.

 

ORLOWSKI, Walter

Jak železnice dobyla svět / Walter Orlowski ; Z pol.přel.M.Moravec. -- Brno

: Ando Publishing, 1987. -- 83 s.

-- Publikace se zabývá vývojem železniční dopravy po současnost

WADE-MATTHEWS, Max

Velké železniční tratě světa / Max Wade-Matthews ; [překlad Jiří Baudyš].

-- Čestlice : Rebo Productions, c1999. -- 256 s. ; 31 cm.

ISBN 80-7234-034-4

SCHREIER, Peter, 1935-

Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Pavel Schreier. -- Praha : Baset, 2004. -- 293 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 22 cm. -- ISBN 80-7340-034-0

TŮMA, Jan, 1930-

100 největších zajímavostí o železnici / Jan Tůma. -- Praha : Columbus, 2005. -- 107 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 29 cm ISBN 80-7249-171-7

 

1000 lokomotiv : historie, klasika, technika. -- V Praze : Knižní klub, 2006. -- 367 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm.

ISBN 80-242-1620-5

Železnice / Ursula Bartelsheim ... [et al.] ; lektorovali a doplnili Tomáš Kučera a Roman Šigut ; ilustrovali Frank Kliemt a Joachim Knappe ; [překlad Roman Šigut]. -- 1. vyd. -- Plzeň : Fraus, c2007. -- 48 s. : il. (převážně

barev.) ; 28 cm.

ISBN 978-80-7238-478-5

 

 

Fond Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

 

 

Železniční doprava : institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie / Martin Kvizda ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- [Brno] : Masarykova

univerzita, 2007. -- 229 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm ISBN 978-80-210-4233-9 (brož.)

Rozvoj dopravy ve světě / Lubomír Zelený. -- Vyd. 1.. -- Praha : Oeconomica, 2004. -- 128 s. : il., mapy ; 30 cm ISBN 80-245-0671-8 (brož.)

Geografie dopravy. II, Silniční a železniční doprava / Stanislav Mirvald. -- 1. vyd.. -- V Plzni : Západočeská univerzita, 2000. -- 51 s. : il. ISBN 80-7082-673-8

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

20.04.2009 09:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu