Železná opona

Text dotazu

Hovoří se o tom, že jako první použil termín "železná opona" pro osud Československa W. Churchil ve Fultonu. V novinách, majících poze jeden list a vydaných nejspíš 5. nebo 6. května 1945 jsem četl článek podepsaný Karl Hermann Frank, kde předpovídal, že nás železná opona čeká. Bylo mi tehdy 12 let a rád bych se, je-li to možné, ujistil, že jsem si správně zapatoval to, o čem mnozí kolem mne pochybují. Moje matka dokonce tento výtisk doma měla, ale bohužel, podařilo se mi o něj neznámým způsobem přijít. I mnozí politici se, podle mého názoru, mýlí, když když si myslí, že citují W.CH. Ale je to zřejmě vhodnější (alespoň podle jejich názoru), když tento výrok přišel ze západu. Poku se povede potvrdit můj názor, byl bych rád, kdybych se to dozvěděl nejen já, ale i širší veřejnost.

Odpověď

Dobrý den,

o železné oponě se K.H. Frank opravdu v souvislosti s Československem zmínil, a to ve svém večerním rozhlasovém projevu dne 30.4.1945, který byl poté 2.5.1945 otištěn v ranním vydání Národní politiky (roč. 63, č. 104, s. 1). Článek se jmenuje „Reálný politický smysl českého národa nezklame ani v posledním období války“ s podtitulem „Německý státní ministr K.H. Frank k českému národu“.

Téměř v závěru projevu K.H. Frank uvádí: 

„Bolševismus je a bude i nadále pro český národ nebezpečím zrovna tak smrtelným jako pro národ německý i všechny ostatní kulturní národy evropské. To prokázala znovu v pohraničních oblastech moravských zvěrstva páchaná bolševiky na Němcích i Češích bez rozdílu. Jasné přiznání odporu proti tomuto nebezpečí je arci nezbytnou podmínkou toho, aby český národ nebyl jednou bez ochrany vydán bolševismu a nebyl od ostatního světa odloučen železnou oponou jako se to stalo jiným národům…“

Periodikum Národní politika je v digitalizované podobě dostupné v systému Kramerius NK ČR (http://kramerius.nkp.cz), výše zmiňovaná stránka s projevem konkrétně na adrese http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6377484.

V souladu s autorským zákonem však mohou být některé plné texty zobrazeny pouze z počítačů přímo v Národní knihovně ČR (pro periodika platí obecná hranice vydání po r. 1890). Periodikum si tedy můžete prohlédnout v plném rozsahu pouze v NK ČR, stránky (výřezy článků) je také možné tisknout za poplatek. NK ČR rovněž nabízí u autorsky chráněných dokumentů zhotovení papírových kopií z Krameria na objednávku, kopie lze objednat prostřednictvím online formuláře - http://www.nkp.cz/forms/kopie_kramerius.html.  

Termín „železná opona“ pochází původně z divadla a představuje ohnivzdornou stěnu, která při požáru chrání hlediště před přeskočením plamenů z prostoru scény. Ve svém novém termínu se termín železná opona objevil poprvé v době, kdy se začalo nově vzniklé bolševické Rusko oddělovat od zbytku Evropy. To se psal rok 1920 a tehdejší železná opona byla daleko na východě, až za Polskem a pobaltskými republikami.

Pokud by Vás blíže zajímala historie užívání tohoto termínu, uvádíme několik internetových odkazů, kde můžete získat podrobnější informace:

* http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/odlozme-bryle-mameni!---churchilluv-fultonsky-projev-70-let-pote-81843/tmplid-560/

* http://www.iron-curtain.info/iron-curtain-history/prvni-zelezna-opona-iron-curtain-history.pdf

* http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Curtain

* http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_opona

* http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4071

Další použité zdroje:

* NAVARA, Luděk. Příběhy železné opony. Díl 1. Brno : Host, 2005. 202 s : il., portréty, faksim. ; 20 cm. ISBN 80-7294-135-6.

* MOULIS, Miloslav; TOMÁŠEK, Dušan. K.H. Frank : vzestup a pád karlovarského knihkupce. Praha: Epocha, 2003. 443 s.: il., portréty ; 21 cm. ISBN 80-86328-21-X.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.07.2011 16:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu