Zdroje ropy

Text dotazu

Zajímaly by mě jaké jsou nové, ale i staré zdroje ropy ve světě a jak se to s ropou bude vyvíjet dále.

Odpověď

K Vašemu dotazu zasíláme souhrnné informace o ropě z internetové encyklopedie Wikipedie:

 

Ropný vrchol -http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropn%C3%BD_vrchol a Ropa -http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa,

 

a dále dva odkazy z archivu služby Ptejteseknihovny :

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/ceny-nafty-a-benzinu/?searchterm=ropa

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/pomer-potencialni-a-skutecne-tezby-nerostneho-bohastvi-ve-statech-sahary-a-sahelu/?searchterm=ropa.

 

A dále doporučujeme např. tyto knihy:

 

* KVÁČA, Vladimír; KNOTKOVÁ, Vladimíra; KOCHAN, Jan. Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2009. 268 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-870-7.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002028014&local_base=NKC ]

* Cílek, Václav a Kašík, Martin. Nejistý plamen: průvodce ropným světem. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 239 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-218-2.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001819798&local_base=NKC ]

* Energie: Magazín současných trendů v elektroenergetice, teplárenství, plynárenství, v oblasti uhlí, ropy a ropných produktů. Praha: Panorama Publishing, 1996-2000. ISSN 1211-9822.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000360229&local_base=NKC ]

* Válek, Dušan a Imramovský, Ivan. Prognózy produkce a potřeby nerostných surovin. [Praha]: UVTEI, 1970. 64 s. SIVO; 956.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001793995&local_base=NKC ]

* Burket, Daneš et al. Jaderná energie: útlum, nebo rozvoj?: sborník textů. Vyd. 1. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. 122 s. Ekonomika, právo, politika, č. 59/2007. ISBN 978-80-86547-78-7.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001749009&local_base=NKC ]

* Musil, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika: se zaměřením na obnovitelné zdroje. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. xiii, 204 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001867951&local_base=NKC ]

* Kameš, Josef. Fosilní paliva: uhlí, ropa a zemní plyn. 1. vyd. Praha: [s.n.], 2012. 227 s. ISBN 978-80-260-1291-7.

 

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002265821&local_base=NKC ] A další.

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2013 15:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu