Zdroje pro práci na téma využití hub

Text dotazu

Dobrý den, píši práci na téma využití hub, sháním vhodnou literaturu. Zajímá mě využití a účinky, jak v historii tak v součastnosti. Mimo jiné i otravy (statistiky a jiné), ale i texty o houbách jako celku i houbách mikroskopických.

Odpověď

Dobrý den !

Posílám přehled vybrané literatury k tématu :

100 a 1 jídel z hub a na houbách / Oldřich Kosek

Anglie je na houby : o houbaření v Anglii a jinde : 93 jedlých hub, 108 kulinářských receptů / Benjamin Kuras

Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. Příloha č. 2/1998, Metodický postup dezinfekce mikroskopických hub v pracovním a životním prostředí člověka / J. Paříková

Antibiotické účinky hlívy zkomolené (Pleurotus mutilus FRIES) / N. Hejtmánková-Uhrová

Antibiotiká z húb izolovaných z trópov / Zoltán Baráth

Báječný svět hub : o krásných houbách, nadšených houbařích a českém vítězství / Jiří Kamen

Biodiverzita rostlin a hub, původ a příčiny jejich proměnlivosti, dynamika populací, společenstev a ekosystémů : výzkum směřující k rozvoji Průhonického parku, národní kulturní památky / Botanický ústav AV ČR

Biologie : prokaryot, nižších a vyšších rostlin, hub / Jan Jelínek.

Bionomie, rozšíření a hospodářský význam chorošovitých hub z rodu rezavec - inonotus karat / Alois Černý

Červená kniha ohrožených druhů rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava / Radomír Řepka a kolektiv

Dodatky ku fauně českých hub sladkovodních : studie faunistická / Podává František Petr

Ekologie mykorrhiz a mykorrhizních hub : imise a mykorrhiza.

Houbařův průvodce : základní kniha (nejen) o sbírání hub : včetně receptů na houbové speciality / Robert Brinda

Houbová jídla : 228 jídel a příprav hub s mnohými praktickými přídavky / napsala Hana Dumková

Houby : 220 dobrých receptů na úpravu hub / Radka Hrevušová ; fotografie Vladimír Doležal

Houby jedlé a jedovaté : prostonárodní popsání všech u nás se vyskytujících hub jedlých a jedovatých : s přídavkem rychlé pomoci při otrávení houbami / dle nejlepších pramenů vzdělal Em. V.

Houby jedlé a jim podobné jedovaté : podrobné popsání důležitějších druhů hub, četné předpisy jich připravování a pěstování. díl II. / dle vlastní zkušenosti s použitím čelných pramenů napsal Jan Bezdě

Houby, které doporučujeme sbírat ; Houby doplňkem stravy člověka : Pozor na sušené houby ; Čmelák hlasatel jara ; V čem spočívá hodnota hub ; Zajímavosti o houbách : Život, pěstování, kuchyň atd. ; Organisace našeho houbařství / František Smotlacha

Identifikace a kvantifikace hub rodu Fusarium v obilkách kukuřice a ječmene pomocí metody založené na qPCR : certifikovaná metodika / Martin Kmoch ... [et al.]

Isolace hub z vosích hnízd / Silvestr Prát

Jak žíti dlouhý život : (Makrobiotika) (F. Navrátil) / František Navrátil, Vladislav Mladějovský, Antonín Wiesner ; P. Šebestian Kneipp a jeho léčení : (V. Mladějovský) ; Význam zeleniny, hub a ovoce ve výživě zdravých i nemocných : (A. Wiesner)

Jedlé houby : praktické pokyny pro bezpečný sběr nejobecnějších jedlých hub / napsal Josef Lešek

Karlštejnské smrčiny jako životní prostředí hub : VII. celostátní seminář "Ochrana hub a jejich životního prostředí" : 20.6.1985, Praha : sborník referátů / redakce Svatopluk Šebek

Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub-- [hudebnina] / slova Vilda Sýkora ; hudba Jar. Jankovec

Katalog kultur hub : Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ; sest. Ludmila Marvanová         

Klíč k určování hub čeledi Hysteriaceae / Karel Dolejš ; ilustrace [autor]

Klíč k určování hub čeledi Lophiaceae / Karel Dolejš

Klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých : Agricales agaricalium europaeorum clavis dichotomica / Fabritius N. Buchwald, Albert Pilát

Klíč k určování nižších rostlin tajnosnubných : úvodem do prvého poznání mechů, jatrovek, řas i hub a pro praktika škol středních a odborných / napsal Josef Podpěra
Konservace hub se zřetelem k potravním předpisům a pro vývoz / ing. František Hruška

Kultivace a antibiotická aktivita mykorrhizních hub / Václav Šašek

Léčivé a zrádné síly hub / Jiří Baier ; [ilustrace Barbora Janů]

Magické houbičky : kulturní historie kouzelných hub / Andy Letcher ; [přeložila Klára Hofštetrová]

Metodický postup dezinfekce mikroskopiských hub v pracovním a životním prostředí člověka : (určeno pro pracovníky HS a odborné pracovníky DDD) / [kolektiv autorů: J. Paříková

Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys : certifikovaná metodika / [Eliška Ondráčková

Metodika detekce hub Penicillium expansum, Monilia fructigena, Botrytis cinerea a Neofarbraea alba pomocí multiplex PCR / Taťána Sumíková, Ludmila Gabrielová, Martin Žabka

Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub rodu Pleurotus vůči houbám z rodu Trichoderma / David Novotný a Ivan Jablonský

Metody studia taxonomie hub] / odb. red. A. Rottová

Mikroflora průmyslově pěstovaných hub [rukopis] / Nguyen thi Chinh.

Monitoring přirozeného výskytu entomopatogenních hub v půdních ekosystémech [rukopis] = The monitoring of natural occurence of entomopathogenic fungi in soil ecosystems : disertační práce / Petr Horňák ; školitel disertační práce Zdeněk Landa

Monitoring výskytu autochtonních kmenů entomopatogenních hub a jejich využití v integrované ochraně rostlin / Jan Kubíček ; vedoucí práce Zdeněk Landa

Monografie českých hub hřibovitých : [Boletineí] / Zprac. Dr. František Smotlacha

Možnosti ovlivnění metabolismu základních živin obsahovými látkami vybraných taxonů hub : disertační práce / Vladimír Chobot

Mykologia : měsíčník pro pěstování a šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické : orgán československého klubu mykologického v Praze

Mykologický sborník : časopis čs. houbařů

Mykorhizní symbióza : o soužití hub s kořeny rostlin / Milan Gryndler

Mykotoxiny hub rodu Fusarium na ječmeni a pšenici a ochrana proti nim / Josef Hýsek

Nabídka kmenů. Katalog kultur hub         Marvanová, Ludmila

Naše houby : [78 druhů nejsbíranějších jedlých a nejnebezpečnějších jedovatých hub] / Josef a Marie Erhartovi

Naše houby : kritické druhy našich hub. 2 / Albert Pilát, Otto Ušák ; [illustrations Otto Ušák]

Naše jedlé houby : Sbírka nejlepších předpisů úpravy jedlých hub v domácnosti a kuchyni. Poučení o výživnosti, rozpoznání, sbírání, nakládání a sušení hub / S použitím receptů předních praktiků kuchařských usp. a vlastními zkušenostmi doplnil Václav Soukup

Návod pro sbírání hub : výnos C.k. ministerstva osvěty a vyučování ze dne 16. dubna 1916 č. 10741

Nejzajímavější a běžné léčivé druhy hub [grafika] : 8. září 2010 v kavárně Regionálního muzea Mělník / přednášející Jiří Baier

Nové dodatky ku fauně českých hub sladkovodních / Sespal František Petr

O antibakteriálním účinku agropyrenu / V. Dadák a L. Skurský.

O některých fysiologických podmínkách rozplozování u hub / podává Ladislav Čelakovský ml.

O variabilitě spor vyšších hub / Jan Nečásek

O zbytcích hub z české pánve palaeozoické / podává Filip Počta

Ottova encyklopedie hub / Ladislav Hagara

Pěstování a využití hub : (studijní zpráva)         Smotlacha

Pěstování hub ve velkém i v malém / Ivan Jablonský, Václav Šašek

Pěstování žampionů a jiných hub v malém i velkém / Jan Macků

Pigmentace houby Ceratostomella pilifera Fries a její závislost na dusíkaté výživě / Zd. Laštůvka a L. Scháněl

Pozoruhodný svět hub / Jaroslav Malý, Radomír Socha

Praktické využití hub a houbám podobných organismů v potravinářství, zemědělství, lékařství a průmyslu / Barbora Mieslerová, Michaela Sedlářová, Aleš Lebeda

Proč někdy vyšší houby vytvářejí najednou spousty plodnic, plodnice obrovské a pod. : [pozoruhodné projevy pudu po zachování rodu u vyšších hub] F. Smotlacha

Přehled československých hub : úvod do studia našich hub / Rudolf Veselý, František Kotlaba, Zdeněk Pouzar

Přehled hub střední Evropy / Jan Holec, Antonín Bielich, Miroslav Beran

Přírodopis hub : s četnými barevnými, umělecky věrně podle přírody provedenými obrazy nejhojněji se vyskytujících jedlých, podezřelých i jedovatých hub / český text podle E. Michaela

Příspěvky k poznání nižších hub. VI., Nová Saprolegniacea / Bohumil Němec

Příspěvky k poznání nižších hub. V., Anisomyxa Plantaginis n. g. n. sp. / napsal Bohumil Němec

Příspěvky ke studiu hub hřibovitých / F. Smotlacha

Laboratorní pokus o zužitkování hub v lihovarství : Určování škrobu ve tružinách bramborových] / Ing. Dr. Techn. Václav Vilikovský

Receptář jídel z pěstovaných hub / Sest. Ivan Jablonský

Revise jedlosti některých druhů hub / Václav Sak

Rozmanité využití hub v kuchyni po celý rok / [František Kopečný]

Rozšiřování hub mravenci / Karel Cejp

Sběratel hub / František Filsak

Sběratel hub : illustrovaný klíč k bezpečnému poznání hub pro každého / napsal Otakar Matoušek a Vlasta Albrechtová

Sbírka nejdůležitějších jedlých, podezřelých a jedovatých hub : ve věrných vyobrazeních na 12 tabulích v barvotisku / sestavil a původně popsal Bedř. V. Lorinser

Sekundární metabolity vláknitých entomopatogenních hub s imunomodulačním účinkem a jejich význam v patogenezi : Doktorská disertační práce / Vladimír Maťha

Seznam druhů hub, popsaných A. C. J. Cordou s udáním originálních exemplářů, které jsou uloženy v herbáři Národního Musea v Praze/ A.Pilát

Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium = Present state, modern methods and perspectives in Penicillium study : sborník referátů přednesených na semináři sekce pro studium mikroskopických hub České vědecké společnosti pro mykologii při AV ČR dne 9. června 1994 v Praze ; eds. Alena Kubátová , Karel Prášil

Společenstva mikroskopických hub v jeskynních prostorách využívaných pro speleoterapii / Kamila Hajdušková

Studie entomofytních hub rodu Beauveria Vuill. a pokusy s jejich umělou infekcí / Olga Javůrková-Fassatiová

Studium bachorových hub / Katka Novozámská ; Josef Škarda ; Československá akademie věd

Studium interakcí hub rodu Fusarium s Trifolium pratense L. a Medicago sativa L. : Doktorská disertační práce / Jan Nedělník ; Škol. Slavoj Vaverka

Studium interakcí potenciálně patogenních hub s antifungálními látkami a faktorů ovlivňujících stanovení parametrů citlivosti in vitro / Vladimír Buchta ; Zdeněk Urban ; Akademie věd České republiky

Technologie velkoobjemové produkce vláknitých hub a jejich metabolitů s využitím v ochraně rostlin = Large scale production technologies of filamentous fungi their secondary metabolities and its use in plant protection / Josef Satke ; vedoucí disertace Josef Zvára

Teoretické a praktické otázky ochrany hub : sborník referátů, přednesených na V. semináři "Ochrana hub a jejich životního prostředí", konaném dne 21. června 1983 v Praze / Svatopluk Šebek (editor)

Úkoly mykofloristiky a mykocenologie v ohrožených ekosystémech přírody ČSSR : sborník referátů, přednesených na IV. semináři "Ochrana hub a jejich životního prostředí", konaném dne 19. května 1982 v Praze / Svatopluk Šebek (editor)

Vaříme z exotických a léčivých hub : žampiony, hlíva, šiitake, ucho Jidášovo, polnička, límcovka, penízovka / Ivan Jablonský

Velká kniha o houbách : podrobný průvodce světem hub, bohatá fotografická dokumentace a 100 původních receptů / Peter Jordan a Steven Wheeler

Vliv patogenity půdních hub a infekčního tlaku na účinnost prostředků biologické ochrany rostlin : disertační práce / Jana Brožová ; školitel Pavel Ryšánek ; odborný konzultant Josef Hýsek

Vliv teploty na životní procesy rostlin, na růst a tvorbu oxydačních enzymů hub / Jindřiška Kučerová

Výroba hub : Kurz pro pěstitele žampiónů a jiných druhů hub / M. Staněk. 2. část,Technologie výroby žampiónů - část všeobecná

Využití entomopatogenních a mykoparazitických hub v ochraně sazenic rychlené zeleniny a okrasných květin / Bohatá, Andrea ; vedoucí disertace Zdeněk Landa

Využití jehlic hub pro stratigrafické členění neogenu Moravy [rukopis]

Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích : sborník referátů ze společného semináře sekce pro ochranu hub a jejich životního prostředí a sekce pro mykofloristiku a mykocenologii Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV spolu s odbornou skupinou pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie při ČV lesnické společnosti ČSVTS, konané dne 2. 7. 1989 v Praze. 1 / redaktoři Jan Kuthan, František Kotlaba

Význam hub v přírodě / Josef Velenovský

Význam zeleniny, hub a ovoce ve výživě zdravých i nemocných / Antonín Wiesner

Základy fylogeneze hub, nižších a vyšších rostlin / František Dvořák.

Zeměpisné rozšíření hub v Československu : sborník referátů na 4. pracovní konferenci československých mykologů v Opavě 2.-5. září 1969 / uspořádali Karel Kříž a Jiří Lazebníček

Použité zdroje

Souborný katalog Národní knihovny

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

24.11.2017 18:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu