Epilepsie - zdroje

Text dotazu

Dobrýden,
mohli byste mi prosím doporučit literaturu k tématu epilepsie?
Pokud možno méně odbornou,pojednávající spíše o přístupu k lidem (dětem) s touto nemocí.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

níže předkládáme výběr z literatury zabývající se epilepsií, jež se nám jevila jako méně odborná:

1)HANSCOMB, Alice a HUGHES, Liz. Epilepsie. Praha: Společnost "E", [2001]. 63 s. ISBN 80-238-7897-2.

-Příručka vydaná Společností „E“.

2)VOJTĚCH, Z. Epilepsie u dospělých osob. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení EpiStop, 2010. 39 s. ISBN 978-80-903979-2-7.

3)FLORIÁNOVÁ, Dominika. PROBLEMATIKA EPILEPSIE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ [online]. Olomouc, 2014. Dostupné také z: http://theses.cz/id/h27nqy/BAKALARSKA_PRACE.pdf. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Vedoucí práce Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

(Práce dostupná po zadání názvu práce do vyhledávače Google.)

4)Aura: informace o epilepsii. Praha: Společnost "E", [1991]-2015. Dostupné také z: http://www.spolecnost-e.cz/tiskoviny/mesicnik-aura.

-Měsíčník aura, který vydává nezisková organizace Společnost „E“, zabývající se zlepšením postavení lidí s epilepsií ve společnosti.

Dokumenty, které se zabývají epilepsií u dětí a přístupu k nim:

1) SVATÝ, Jaromír. Epileptické syndromy u dětí v prvních třech letech života: rozbor 742 případů ze specializovaného pracoviště. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 104 s. Hálkova sbírka pediatrických prací; 39.

2)OŠLEJŠKOVÁ, Hana a MAKOVSKÁ, Zuzana. Naše dítě má epilepsii: informace pro rodiče. [Plzeň]: Adela, ©2009. 34 s. [Editio medicinae]. Neurologie. ISBN 978-80-87094-05-1.

3)SASÍN, Josef. Socializace dětí s epilepsií. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 240, [1] s. Knižnice speciální pedagogiky.

-Tento dokument je z roku 1975, tedy k němu bude třeba přistupovat trochu kriticky, nicméně by měl široce postihovat téma socializace dětí s epilepsií.

4)JOŠT, Jiří a kol. Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele. 1. vyd. Praha: Eduko, 2013. 167 s. ISBN 978-80-87204-66-5.

-Publikace se ve 2. kapitole zabývá sociálními aspekty epilepsie u dětí.

 

Dále existuje několik organizací a asociací, které se epilepsií a osvětou zabývají, na jejichž webových stránkách, které uvádíme níže, se můžete dozvědět mnoho zajímavých informací, týkajících se přístupu k lidem s epilepsií.

1)Česká liga proti epilepsii [online]. [Brno]: Česká liga proti epilepsii ČLS JEP, [2005?]- [cit. 2016-03-24]. Dostupné z: http://www.clpe.cz.

2)Společnost "E". Http://www.spolecnost-e.cz [online]. Dostupné z: www.spolecnost-e.cz

3)EpiStop z. s. Www.epistop.cz [online]. Dostupné z: http://www.epistop.cz/

4)Epilepsie.cz. Www.epilepsie.cz [online]. Dostupné z: http://www.epilepsie.cz/

Na uvedených internetových stránkách i v uvedené literatuře jistě naleznete spoustu dalších užitečných odkazů.

Obor

Lékařství

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.03.2016 13:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu