zdravotní pojištění

Text dotazu

Zajímalo by mě, zda platí podpora v nezaměstnanosti a zdravotní pojištění bez výučního listu - samozřejmě od 18 let.
Když nebude někdo chodit na střední školu, tak i když je nezletilý, přestane mu platit zdravotní pojištění?
Děkuji a pozdravuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

dotazy tohoto typu byste měl směřovat na Českou správu sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/ , příp. nějakou větší zdravotní pojišťovnu nebo přímo na Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení ČR http://www.mpsv.cz/cs/  .

 

My jsme z různých zdrojů vybrali následující informace:

Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

Za vyjmenované osoby platí stát měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z částky rovnající se vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem. Jedná se o tyto osoby:

A, B – Nezaopatřené děti

Za nezaopatřené dítě se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, považuje dítě do ukončení povinné školní docházky (kategorie A), a poté (kategorie B) do  26. roku věku, jestliže:

se soustavně připravuje na budoucí povolání, se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost Čerpáno z: http://www.vzp.cz/platci/informace/stat

 

Nezaměstnaná mládež do 25 let věku evidovaná na úřadech práce:

Jedná se jak o osoby mladistvé, v tomto případě uchazeče, kteří si splnili povinnou školní  docházku, jsou starší 15 let věku, ale mladší 18 let věku. Tito mladí lidé si přihlášku ke  studiu na učební či maturitní obor nepodali vůbec nebo mají studium z různých důvodů ukončeno  v průběhu docházky do školy, aniž by vykonali závěrečné zkoušky nebo maturitu.

Dále do této kategorie můžeme zařadit absolventy škol, kteří si zatím nenašli pracovní uplatnění na trhu práce či jakéhokoli dalšího jedince, který již svým věkem nenáleží do kategorie mladistvých, ale ještě nedosáhl pětadvaceti let věku.

Problematikou se zabývá zákon o zaměstnanosti ust. § 33 odst. 1 písm. b) zákona  č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů...

Je řada faktorů, které mohou ovlivnit přijetí či nepřijetí mladého člověka do zaměstnání.

Dlouhodobě se traduje, že více ohroženi nezaměstnaností jsou mladí lidé, kteří mohou doložit  pouze základní vzdělání.

Z hlediska věku můžeme mladistvé rozdělit na věk 15-18 a nad 18 let.

Př.: názor šestnáctileté uchazečky o práci:  „Zaevidovala jsem se, protože musím. Jinak bych měla dluh na pojištění."

Čerpáno z volně přístupné diplomové práce, viz http://is.muni.cz/th/104309/pedf_m/diplomova_prace_-_vse.txt

 

Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. Buď si ho hradí sám, nebo je za něj placeno státem (děti, studenti, důchodci, apod.). Každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči.

Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-pojistne-na-socialni-zabezpeceni.htm

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.08.2014 13:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu