Zdanění neziskových organizací v zahraničí

Text dotazu

Dobrý den, sháním nějaké informace ohledně zdanění neziskových organizací v zahraničí (konkrétně DPH), můžete mi doporučit literaturu nebo nějaký odkaz, kde mohu tyto informace najít?

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. následující termíny, které můžete také kombinovat s názvy různých zemí světa:

neziskové organizace

neziskový sektor

neziskovky

daně

zdanění

účetnictví

DPH

daň z přidané hodnoty

 

non-profit / nonprofit / not-for-profit

organization

institution

NPO

NGO

taxes

taxation

accounting

VAT

value-added tax

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Becker, Howard Paul a Terrano, Richard J. Not-for-profit reporting, GAAP plus tax, financial, and regulatory requirements 2009. Chicago: CCH, 2008. 1 sv. (v různém stránkování). ISBN 978-0-8080-9232-2.

Boukal, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. 303 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9.

Fitříková, Dagmar a Musilová, Lydie. Průvodce DPH u neziskových subjektů 2013/2014. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 575 s. Daně. ISBN 978-80-7263-833-8.

Freeman, Robert J. et al. Governmental and nonprofit accounting: theory and practice. 9th ed. Boston: Prentice-Hall, 2011. xxix, 849 s. ISBN 978-0-13-255272-1.

Granof, Michael H. Government and not-for-profit accounting: concepts and practices. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. xviii, 749 s. ISBN 978-0-470-08734-3.

Grobman, Gary M. The nonprofit handbook: everything you need to know to start and run your nonprofit organization. 5th ed. Harrisburg: White Hat Communications, 2008. 518 s. ISBN 978-1-929109-20-3.

Holcombe, Randall G. Writing off ideas: taxation, foundations, and philantropy in America. New Brunswick: Transaction Publishers, ©2000. x, 284 s. Independent studies in political economy. ISBN 0-7658-0680-0.

Papoušková, Zdenka. Daňový režim neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 173 s. Monografie. ISBN 978-80-244-1841-4.

Woleková, Helena et al. Neziskový sektor na Slovensku: ekonomická analýza. Bratislava: SPACE, 2000. 67 s. Tretí sektor a dobrovoĺníctvo; 6; 2000. ISBN 80-88991-02-1.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Jeřábková, Michaela. Harmonizace DPH z pohledu judikatury SDEU. Praha, 2013. Vedoucí práce Petr Toman.

Knedlíková, Jana. Harmonizace sazeb DPH v Evropské unii. Praha, 2012. Vedoucí práce Hana Zídková.

Neubauerová, Jana. DPH v EU - současný stav a možnosti změn. Praha, 2011. Vedoucí práce Leoš Vítek.

Sagokon, Evgeniya. Účetnictví veřejného a neziskového sektoru v Ruské federaci. Praha, 2013. Vedoucí práce Michal Svoboda.

Sloupová, Kateřina. Uplatňování DPH při poskytování služeb v rámci Evropy. Praha, 2012. Vedoucí práce Veronika Bauernöplová.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Centrum pro výzkum neziskového sektoru

http://cvns.econ.muni.cz/

CHINA’S TAX RULES FOR NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATIONS

http://siteresources.worldbank.org/INTCHINA/1503040-1122886803058/20601839/NPO_tax_En.pdf

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V NEZISKOVÉ ORGANIZACI

http://is.muni.cz/th/396980/esf_m/DP_Nechvatalova.pdf

A Guide to Tax Work for NGOs

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Tax-Work-for-NGOs.pdf

"Nezisková organizace" a zahraniční daňové zákony

http://pravniradce.ihned.cz/c1-13873980-neziskova-organizace-a-zahranicni-danove-zakony

Taxation of non-profit organizations: Poland

http://eatlp.org/uploads/public/Reports%20Rotterdam/National%20Report%20Poland.pdf

Tax Information for Charities & Other Non-Profits

http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits

VAT guidance for charities and not-for-profit organisations

http://www.hmrc.gov.uk/CHARITIES/vat/index.htm

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.01.2014 13:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu