Zažurnalizovat do spisu

Text dotazu

Vážená paní, vážený pane,

opakovaně jsem slyšela slovní spojení zažurnalizovat do spisu ve smyslu vložit do spisu. Kde a jak, z čeho toto spojení vzniklo? Je to spisovný výraz?

Děkuji.

Odpověď

Slovo „zažurnalizovat“ se používá v právnické mluvě a znamená zaevidovat (podle daných pravidel) do spisu. Je rozdíl, zda je nějaký dokument či fakta zažurnalizována či jen založena do spisu např. jako příloha. Vzniklo pravděpodobně ze slova žurnál, které mj. označovalo i knihu pravidelných denních záznamů (viz níže).

Zde Vám přinášíme další vysvětlení a příklady použití slova:

„…nebylo stejně jako návrh ze dne 17. 1. 2014 na odklad právní moci zažurnalizováno, a bylo pouze založeno do příloh spisu.“

Zdroj: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/pravo-na-soudni-ochranu-107058.html

Zažurnalizovat znamená zanést do právního spisu.

Zdroj: ONDRUŠ, Radek a Česko. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005. s. 78. ISBN 80-7201-523-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:e89f7ee0-881f-11e7-94b3-005056825209

Žurnalizovat – něm. Journalisieren = zapsat do deníku

Zdroj: ALEŠ, Martin. Německo-český právnický slovník. Praha: Linde, 2003. s. 239. ISBN 80-7201-442-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1544c4a0-508c-11e5-a975-001018b5eb5c

 

„Jednou z komponent garance spravedlivého a tedy ústavně souladného výsledku soudního procesu je řádná realizace soudního řízení (čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny). Účelem s tím souvisejícího vedení soudního spisu je potom náležitá dokumentace provedeného řízení, resp. smyslem a účelem „žurnalizace“ je vytvořit možnost verifikace jeho řádného průběhu ex post, a to zejména i pro situace hodnocení opodstatněnosti pozdějších tvrzení, jež mohou jeho řádné vedení (způsobem nikoliv nevýznamným) zpochybnit.“

Zdroj: VALC, Zdeněk. Právo na soudní a jinou právní ochranu. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008. Diplomová práce. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/ig7yq/dipl._prace_-_textova_cast.pdf

„práce se spisem (zakládání spisu včetně spisové značky, tzv. žurnalizace, tj. evidence a vede-

ní písemností, listin ve spise, skončení spisu)“

Zdroj: HONUSKOVÁ, Věra, KUKLÍK, Jan, URBAN, Michal. Metodologie praktických forem právního vzdělánání. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Dostupný z: http://ppp.prf.cuni.cz/downloads.php?cat_id=26&download_id=141

Slovem žurnál se označuje mimo jiné i kniha pravidelných denních úředních záznamů – odtud pravděpodobně i hledaný význam slova „žurnalizovat“ – zakládat (evidovat do spisu).

Zdroj: https://region.rozhlas.cz/radiozurnal-7284787

„Žurnál – poněkud zast. kniha pravidelných denních úředních záznamů; deník“

Zdroj: HAVRÁNEK, Bohuslav a Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR). Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. s. 497. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8dc78710-b795-11e2-ada5-005056825209

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.08.2021 12:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu