závěť a dědění ze závěti

Text dotazu

Mým úkolem je zpracovat téma závěť a dědění ze
závěti. Ráda bych se touto cestou dozvěděla, z jakých pramenů je dobré na
toto téma čerpat. Prosím o uvedení, alespoň šesti titulů. Děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

k vyhledání vhodné literatury můžete použít Online katalog Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, databázi bibliografických citací výběrových článků: Články v českých novinách, časopisech a sbornících: http://sigma.nkp.cz/cze/anl, popřípadě katalog České národní bibliografie: http://sigma.nkp.cz/cze/cnb a Souborný katalog ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc.

Vyhledávání v daných katalozích je na stejném principu, tedy pomocí klíčových slov či známých údajů (kombinace slov z různých údajů, autor, název, vydavatel apod.). Hledaný výraz můžete dále zpřesňovat pomocí panelu "zpřesnit". Při vyhledávání můžete použít i krátící znaky ? nebo * (např. dědick? práv? aj.).

Pokud byste měla zájem o články v zahraničním tisku, můžete využít, pokud jste nebo se stanete držitelem platného čtenářského průkazu NK ČR, zahraniční článkové databáze nabízené NK ČR. Jejich přehled naleznete na internetové stránce: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3#mimo. K většině databází je možný vzdálený přístup přes stránku: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104. Přístup k databázím je možný také v Referenčním centru NK ČR.

Jako příklad Vám zde uvádíme několik knih, které by se daným tématem měly zabývat:

* MIKEŠ, Jiří. Dědické právo : praktická příručka : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. Praha : Linde, [2003]-  ( Roky/Sv. [1. vyd.] 2003, 2. aktualiz. vyd. (2005)-3. aktualiz. vyd. (2007)- )

* KUČERA, Robert. Dědictví. Praha : Linde, 2001. ISBN 80-7201-271-1 (brož.)

* SCHELLEOVÁ, Ilona. Dědictví a dědické právo. 1.vyd. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1659-3 (váz.)

* MIKEŠ, Jiří. Dědictví a právo : (Právní poradce pro každého). 1. vyd. Praha : Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-10-9 (brož.)

* MASÍLKO, Vilém. Závěť v mezinárodním právu. Praha : SEVT, 1982.

* Dědické právo v předpisech let 1925-2001 / uspořádali, předmluvou a poznámkami opatřili Petr Bílek, Martin Šešina /. 1.vyd. V Praze : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-590-9  (publikace z konce 19.století:

* BOHUSLAV, Josef Václav. Poslední vůle : pojednání o tom, jak se zřizují testamenty a kodicilly, s vysvětlením všech zákonných předpisů, jež pořizující na mysli míti má, jakož i o způsobu, jakým se poslední vůle zrušiti může / podává Jos. V. Bohuslav  Nakl. údaje V Praze : Jaroslav Pospíšil, 1892 )

Více publikací a článků dohledáte ve výše zmíněných katalozích.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.05.2008 07:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu