Zastaralá slova

Text dotazu

Dobrý den, poradíte mi, jak bych si mohl opatřit co největší seznam zastaralých českých slov? Jestli třeba existuje nějaký online slovník, který umožnuje třídit slova dle atributu zast. nebo jestli nebyla vydána nějaká publikace zabývající se archaickou češtinou. Potřeboval bych to jednak kvůli tvůrčímu psaní, jednak kvůli lásce k jazyku. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro téma archaické češtiny by se Vám mohly hodit následující např. tituly, které se touto problematikou zabývají:

FRANTA ŠUMAVSKÝ, Josef. Zastaralé formy českého slowesa wyswětlené. W Praze: Pjsmem Jana Host. Pospjšila, 1829. 31 s.
Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=26719&author=

CHLOUPEK, Jan. Stavba věty a souvětí v archaických nářečích východomoravských. [Olomouc: Jan Chloupek, 1958]. s. 61-73.

ŠIMEK, František, ed. Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947. 235-[II] s.

PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology: skriptum pro praktické zvládnutí staré češtiny. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1479 s. ISBN 978-80-210-5015-0.

AUTRATA, František Václav, ed. Uvedení do mluvnice staročeské. Vyd. 4. Olomouc: Promberger, 1936. 87 s. Sborník Příruček; sv. 3.

GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. 2., nezměn. vyd., (V Academii 1. vyd.). Praha: Academia, 1970. 2 sv.

Staročeský slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 1968- . sv. ISBN 978-80-200-1635-5.
Pozn.: Navazuje na: dvousvazkový Slovník staročeský J. Gebauera z r. 1970.
Obsahuje: sv. 1. Na-nádobie. 1968. 56 s. -- sv. 2. Nádobie-násilník. 1970. s. 57-272 -- sv. 3. Násilník-nedobřě. 1971. s. 273-432 -- sv. 4. Nedobrě-neosědlý. 1972. s. 433-592 -- sv. 5. Neosědlý-nesšitý. 1973. s. 593-752 -- sv. 7. Než-obecný. 1976. s. 913-1072 -- sv. 8. Obecný-oborem. 1968. s. 1073-1119, 112 s. -- sv. 9. Oborně-oděný. 1977. s. 113-272 -- sv. 10. Oděný-okušovati. 1978. s. 273-432 -- sv. 11. Okušovati-ortel. 1980. s. 433-592 -- sv. 12. Ortel-ošemetný. 1982. s. 593-752 -- sv. 13. Ošemetný-otpierati. 1982. s. 753-912 -- sv. 14. Otpierati-ožžený. 1984. s. 913-1084. -- sv. 15. Paběničský-pevnina. 1985. 160 s. -- sv. 16. Pevniti-počísti. 1987. s. 161-320. -- sv. 17. Počísti-pochlebný. 1987. s. 321-480. -- sv. 18. Pochlebný-pomysliti. 1988. s. 481-640 -- sv. 19. Pomysliti-postava. 1990. s. 641-800 -- sv. 20. Postava-povolánie. 1993. s. 801-960. -- sv. 21. Paběničský-pravý [i.e.] Povolánie-pravý. 1996. s. 961-1128 -- sv. 22. Prazápis-pronésti sě. 1998. 112 s. -- sv. 23. Pronésti sě-provésti. 1999. s. 113-224. -- sv. 24. Provésti-přědložený. 2000. s. 225-336. -- sv. 25. Přědložený-přepuščěný. 2004. s. 337-448 -- sv. 26. Přěpuščený-při. 2008. s. 449-544.

SVOBODA, Jan. Staročeská osobní jména a naše příjmení. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1964. 317, [1] s.

PLESKALOVA, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1998. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica; č. 317. ISBN 80-210-1878-X.


ŠLOSAR, Dušan. Stará čeština pro archiváře. 1. [díl]. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1972. 113, [1] s.

KVĚT, František Boleslav. Staročeská mluvnice. V Praze: Kober & Markgraf, 1860. 124 s.
Volně dostupné v rámci digitální knihovny Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=25360

JANEČKOVÁ, Marie. Staročeské hláskosloví a tvarosloví. 2. rozšíř. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995. 62 s. ISBN 80-7040-096-X.


Všechny tyto tituly naleznete v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/), kde také zjistíte, která knihovna vlastni ve svém fondu daný dokument. V případě, že se daný dokument nachází v knihovně, ve které nejste registrovaným uživatelem, můžete využít meziknihovní službu (více informací o službě na adrese http://archiv.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby). Publikací je více, další naleznete zadáním klíčových slov stará čeština, staročeština, slovníky staré češtiny, apod. Můžete také využít znak * pro pravostranné rozšíření výrazu, tj. při zadání star* systém vyhledá stará, starý, staré, starému, atd.

Volně na internetu poté můžete využít následující zdroj, který Vám vřele doporučujeme pro Vaši práci:
Vokebulář webový - internetová aplikace, která postupně zpřístupňuje zájemcům o dějiny českého jazyka především slovní zásobu historické češtiny; zdroj vytváří Ústav pro jazyk český AV ČR. Dostupné na WWW: http://vokabular.ujc.cas.cz/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2012 14:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu