zánik Československa

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych zjistit co nejvíce informací o zániku Československa (1.1. 1993). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

Literatury zabývající se zánikem ČSFR je skutečně mnoho:

HIRTLOVÁ, Petra, ed. a SRB, Vladimír, ed. Integrace a dezintegrace: sborník z mezinárodní vědecké konference k 15. výročí rozdělení Československa: [8.12.2007 v Kolíně]. Vyd. 1. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2007. 86 s. Knihovnicka.cz. Sborníky. ISBN 978-80-86879-13-0.

MASÁK, Miroslav. Tak nějak to bylo. Praha: KANT, ©2006. 114 s. ISBN 80-86970-14-0.

SPÁČIL, Dušan a ČECHOVÁ, Kateřina. Jak praskaly švy: rozpad společného státu nejen očima aktérů. Řitka: Čas, 2011. 218 s., [8] s. obr. příl. Český čas; sv. 1. ISBN 978-80-87470-45-9.

WOLF, Karol. Podruhé a naposled, aneb, Mírové dělení Československa. 1. vyd. Praha: G plus G, 1998. 141 s. ISBN 80-86103-10-2.

STEIN, Eric. Česko-Slovensko: konflikt, roztržka, rozpad. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 371 s. ISBN 80-200-0752-0.

CHOVANEC, Jaroslav. Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky. Bratislava: Slovenská informačná agentúra, 1996. 65 s. ISBN 80-8048-171-7.

MUSIL, Jiří, ed. The end of Czechoslovakia. Budapest: Central European University Press, 1995. x, 283 s. ISBN 1-85866-020-3.

STEIN, Eric. Czecho/Slovakia: ethnic conflict, constitutional fissure, negotiated breakup. 1st ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. xxiii, 386 s. ISBN 0-472-10804-2.

JIČÍNSKÝ, Zdeněk a MIKULE, Vladimír. Das Ende der Tschechoslowakei 1992 in verfassungsrechtlicher Sicht. Teil 1. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1994. 29 s. Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 44/1994.

JIČÍNSKÝ, Zdeněk a MIKULE, Vladimír. Das Ende der Tschechoslowakei 1992 in verfassungsrechtlicher Sicht. Teil 2. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1994. 40 s. Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 45/1994

LEFF, Carol Skalnik. The Czech and Slovak republics: Nation versus state. Boulder: Westview Press, 1997. xvii, 295 s. Nations of the modern world: Europe. ISBN 0-8133-2921-3.

INNES, Abby. Czechoslovakia - the short goodbye. New Haven: Yale University Press, ©2001. xii, 334 s., [8] s. obr. příl. ISBN 0-300-09063-3.

BUREŠ, Jan et al. Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 526 s. ISBN 978-80-247-4283-0.

ROUŠAR, Jaroslav, ed. Česká republika, domov a vlast. Praha: Magnet-Press, 1993. 71 s. ISBN 80-85469-47-2.

ADAMOVÁ, Karolina, ed. a MATES, Pavel, ed. České dějiny v datech 1945-1999. Praha: Linde, 2000. 107 s. ISBN 80-7201-216-9.

ČERNÝ, Ota. Díky, na viděnou!: vysoká politika očima televizního moderátora. Vyd. 1. Praha: Duel, 1998. 105 s., [8] s. obr. příl. Akta; sv. 14. ISBN 80-86187-13-6.

KROUPA, Jiří a SCHELLE, Karel. Historie a současnost českého a československého konstitucionalismu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 37 s. Právnické sešity; č. 20. ISBN 80-210-0617-X.

KONVALINA, Milan. Polistopadové panoptikum. Vyd. 1. Praha: Futura, 1999. 141 s. Jiskry v kapse; sv. 3. ISBN 80-85523-47-7.

JUNKERS, Stephanie. Ethnische Konflikte und Staatenteilung am Beispiel der Tschechoslowakei. Marburg: Tectum, 2001. 167 s. ISBN 3-8288-8291-9.

BYSTRICKÝ, Valerián a kol. Rozbitie alebo rozpad?: historické reflexie zániku Česko-Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2010. 575 s. ISBN 978-80-224-1150-9.

LUKÁŠ, Roman. Rozdělení Československa: dvacet let poté: dějiny vzájemných vztahů Čechů a Slováků od vzniku společného státu až po jeho rozdělení pohledem obyvatel příhraničních oblastí. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 126 s. ISBN 978-80-204-2864-6.

RYCHLÍK, Jan. Rozdělení Československa: 1989-1992. Vyd. ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 428 s. ISBN 978-80-7429-296-5.

SRB, Vladimír a VESELÝ, Tomáš. Rozdělení Československa: nejvyšší představitelé HZDS a ODS v procese ČSFR: česko-slovenské spolunažívaní v rokoch 1989-1993. Bratislava: Karpaty-Infopress, 2004. 190 s. Edícia Dront; 1. ISBN 80-968533-5-X.

DIWALD, Hellmut. Die Tschechoslowakei: das Ende einer Fehlkonstruktion: die sudetendeutsche Frage bleibt offen. 2. Aufl. Berg: VGB-Verlagsgesellschaft Berg, 1993. 146 s. Deutsche Geschichte.

ŠTEFANOVIČ, Milan. Zrod slovenskej štátnosti a zánik česko-slovenskej federácie. Bratislava: IRIS, ©1999. 149 s. ISBN 80-88778-88-3.

 

Články:

FRANČÁK, J. Chceme nové volby. Republika, 1992, 3(50), s. 5. ISSN 1211-4804.

JÉGL, Pavel. Jak rozdělit armádu. Reportér, 1992, 7(42), s. 6, 14. ISSN 0486-4433.

MASOPUST, Zdeněk. Konec federace. Haló noviny, 1992, 2(281), s. 1, 2.

ČSSD proti unii. Práce, 1992, 48(236), s. 1. ISSN 0231-6374.

HORÁK, Jiří. Jiří Horák: Nehodláme brzdit dělení státu. Mladá fronta Dnes, 1992, 3(236), s. 6. ISSN 1210-1168.

.... a další

 

Internet:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1nik_%C4%8Ceskoslovenska

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/212411034000013-1992-rozpad-ceskoslovenska/

http://www.projustice.sk/pravne-dejiny/k-rozdeleniu-cesko-slovenska

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/leden_1993_rozpad_ceskoslovenska_a_vznik.html

http://dokumentarnifilmy.webnode.com/products/zanik-ceskoslovenska-v-parlamentu/

http://www.stream.cz/slavnedny/646090-den-kdy-vznikla-samostatna-ceska-republika

... a další 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.05.2014 14:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu