Zaměstnávání žen v ČR

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych poradit, jakou literaturu vybrat k tématu diplomové práce na
téma Zaměstnávání žen v ČR. Práci teprve připravuji a s konkrétní
literaturou na toto téma jsem se příliš nesetkala. Čerpám pouze z
internetových zdrojů. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zasílám výběr možné literatury k vaší práci, v souborném katalogu VŠE na adrese https://library.vse.cz/, kde najdete i další zdroje. Bakalářské a diplomové práce jsou dostupné pouze studentům a zaměstnancům VŠE a registrovaným uživatelům knihovny. Doporučuji knihovnu Gender Studies (kontakty a informace najdete uvedeny níže v internetových odkazech) a knihovnu při Sociologickém ústavu AV ČR.

Literatura:

Machovcová, Kateřina: Ženy na trhu práce: realita a perspektivy. Praha :

Gender Studies, 2007. ISBN Praha : Gender Studies, 2007.

ABC of women worker's rights and gender equality. Geneva : International

Labour Office, 2007. ISBN 978-92-2-119622-8 (brož.).

Weiner, Elaine: Market dreams : gender, class, and capitalism in the Czech

Republic. Ann Arbor : University of Michigan Press, c2007. ISBN

978-0-472-09988-7 (váz.) 0-472-09988-4.

Globalization, uncertainty and women’s careers : an international

comparison / edited by Hans-Peter Blossfeld, Heather Hofmeister.

Cheltenham : Edward Elgar, 2006. ISBN 978-1-84720-625-1 (dotisk : brož.).

Report on equality between women and men, 2006. Luxembourg : Office for

Official Publications of the European Communities, 2006.

Hrdá, Kateřina: Metodika 3 - Informace pro zaměstnavatele, odbory i

zaměstnance : podmínky pro slaďování profesního a rodinného života,

partnerství v rodině. Praha : Český svaz žen, [2006].

Brožová, Dagmar: Společenské souvislosti trhu práce. Praha : Sociologické

nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-16-4 (brož.).

Brožová, Dagmar: Kapitoly z ekonomie trhů práce. Praha : Oeconomica, 2006.

ISBN 80-245-1120-7 (brož.).

Koldinská, Kristina: Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami

v sociálněprávních souvislostech. Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN

978-80-7400-343-1 (brož.).

Drexlerová, Jana: Průvodce antidiskriminačním zákonem z hlediska

pracovněprávních vztahů. Praha : BMSS-Start, 2009. ISBN 978-80-86140-57-5

(brož.).

Čurdová, Anna: Antidiskriminační zákon : pomoc slabším, nebo převrácení

práva? : sborník textů. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006.

ISBN80-86547-55-8 (brož.).

Maříková, Hana: Jaká je naše společnost? : otázky, které si často klademe.

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. ISBN 978-80-7419-025-4

(váz.)

Čermáková, Marie: Proměny současné české rodiny : (rodina, gender,

stratifikace). Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN

80-85850-93-1 (brož.).

 

Internetové odkazy:

https://genderstudies.cz/ 

https://czechia.representation.ec.europa.eu/index_cs 

https://www.mpsv.cz/web/cz 

http://www.feminismus.cz/ 

https://www.soc.cas.cz/ 

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/nezamestnanost-zen-v-cr 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 11:26

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu