Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Text dotazu

Dobrý den, píši diplomovou práci na téma "Zaměstnávání osob se zdravotním postižením", z různých pramenů které používám k práci se setkávám s pojmy "vada, handicap", tak by mě zajímalo kde se tato slova objevila a jaký je jejich původ, jaký je v těchto pojmech rozdíl. Děkuji za pochopen

Odpověď

Dobrý den,

handicap nevýhoda (ve sportu). Z anglického handicap, složením z hand in cap - vlastně "ruka v klobouku", nevýhoda při losování, tj. vytažení špatného pořadí z klobouku. Hand ruka (německy hand) in v (z latinské přeložky a předpony in) a cap klobouk; vyslov kep

vada, vaditi - všeslovanské, závada; zavaditi, zavazadlo (původně překážka od zavazeti překážet)

Zdroj: HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967.

Handicap (hendykep, angl..) 1. Nevýhoda, znevýhodnění; 2. Psycholog. subjektivní pocit oslabené pozice jedince vůči sociálnímu okolí, způsobený objektivními příčinami (hlavně tělesně postižených lidí); 3. Sport a) znevýhodnění některých závodníků s ohledem na jejich relativní lepší výkonnost subjektivními nebo objektivními podmínkami (běžecké disciplíny, cyklistika), respektive ulehčení podmínek závodu pro závodníky slabší výkonnosti; b) na běžeckých tratích vzdálenost, o kterou je zdánlivě posunuta startovní čára ve vnější dráze při běhu se zatáčkou v oddělených drahách; c) při dostizích vyrovnání šancí startujících koní nesenou váhou; d) typ dostihů, při nichž rozdíly nesené váhy stanovované individuálně pro každého koně tzv. handicaperem mají zajistit co největší rovnost šancí startujících koní.

Zdroj: Malá československá encyklopedie. Praha: Academia, 1985.

 

Slovo handicap v souvislosti s dostihy jsme našli např. v Inzertní příloze časopisu Nový paleček z 30.3.1894, viz Národní digitální knihovna, systém Kramerius na www.nkp.cz.

 

obecná definice termínu handicap

Slovník Le Petit Robert (in  VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004., str. 33) definuje termín handicap jako

slovo, které se objevuje v Anglii kolem roku 1827 jako termín „hand in cap“

(ruka v klobouku) a který původně označoval „los určující lehčí, trénovanější

koně, kteří ponesou větší zátěž, aby byly podmínky pro všechny vyrovnány.“

Mnohem později začal tento termín označovat i u lidí „zátěž“ ve smyslu

nějakého onemocnění, tělesné vady, postižení.

Znamená to tedy znevýhodnění určitých osob vůči jiným osobám – většinou bez

vlastního zavinění (znevýhodnění dané genetickými, vrozenými nebo

v průběhu života působícími faktory sociálními a sociálně psychologickými).

Zdroj: http://is.muni.cz/th/55497/pedf_m/Diplomova_prace.pdf

 

Výraz vada

Synonyma:

• nedostatek

• chyba

V některých souvislostech

kaz

 

hendikep, handicap

Význam:

• nevýhoda, překážka

• tělesné postižení

handicap/hendikep      

ve vztahu k lidem s postižením či omezením je u nás stále používám špatně (v rozporu s evropskými konvencemi). Přesnější definice: Handicap/hendikep – vzniká v situaci, kdy náročnost prostředí převyšuje fyzické či smyslové schopnosti jedince (např. bariérový přístup, chybějící informace v Braillově písmu). Není tedy vrozenou či získanou vlastností, ale dočasným stavem způsobeným kombinací určitých specifických potřeb jednotlivce a nevhodně řešeným prostředím, které tyto požadavky nesplňuje.

Handicap (nebo též hendikep) je pojem používaný ve více významech, obvykle ve významu nevýhody

invalidita – zdravotní postižení (fyzické, psychické), ztěžující a omezující normální život, "osoby se znevýhodněním" ("invalidní" nebo "postižené" se nepoužívá).

znevýhodnění, nevýhoda

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2014 10:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu