Zaměstnávání absolventů škol

Text dotazu

Dobrý den,  
chtěla bych se zeptat, zda existuje knižní odborná literatura, ve které se vyskytuje problematika výhod/nevýhod/bariér zaměstnávání absolventů škol, především tedy těch středních odborných. Pokud ano, tak jaká?
Toto téma jsem nalezla zatím jen v aktuálních novinových článcích na webových serverech a něco málo je zmíněno ve studii NÚOV "Názory pracovníků ÚP".

Odpověď

Závěrečné práce obhájené na VŠE:

Ve všech závěrečných pracech najdete ve  zdrojích velké množství pramenů, ze kterých bylo čerpáno - knihy, články, statistiky, internetové odkazy

http://ciks.vse.cz/knihovna/Ruzne/vskp_dostupnost.aspx

http://library.vse.cz - Souborný katalog VŠE

Kuřetová, Jana. Absolventi na trhu práce EU. Praha, 2009. Vedoucí práce Otakar Němec.

Kavalírová, Miroslava. Možnosti uplatnění absolventů VŠE oboru cestovní ruch na trhu práce. Praha, 2009. Vedoucí práce Liběna Jarolímková.

Hypšmanová, Tereza. Analýza středního vzdělávání v hl. m. Praze s důrazem na požadavky trhu práce. Praha, 2010. Vedoucí práce Jana Kouřilová.

Ulrychová, Helena. Vzdělanostní struktura trhu práce. Praha, 2011. Vedoucí práce Vojtěch Krebs.

Michalovská, Zdeňka. Regionální disparity v uplatnění absolventů vysokých škol na trzích práce v krajích ČR. Praha, 2011. Vedoucí práce Jana Kouřilová.

Šíšová, Veronika. Nezaměstnanost absolventů českých vysokých škol. Praha, 2011. Vedoucí práce Jaroslava Sedláková.

Marková, Aneta. Struktura pozičních míst pro absolventy vysokých škol na krajských úřadech. Praha, 2011. Vedoucí práce Jana Krbová.

Dobrá, Simona. Nezaměstnanost absolventů škol ve Zlínském kraji. Praha, 2011. Vedoucí práce Lucia Szabová.

Beránková, Jana. Uplatnění absolventů VŠE v Praze na trhu práce. Praha, 2012. Vedoucí práce Pavel Kaczor.

Kodysová, Jana. Analýza středoškolského vzdělávání v kraji Vysočina. Praha, 2010. Vedoucí práce Jana Kouřilová.

Foldinová, Eva. Střední vzdělávání v Moravskoslezském kraji a jeho vazba na trh práce. Praha, 2011. Vedoucí práce Jana Kouřilová.

Literatura:

Brožová, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012. 288 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1880-0.

Brožová, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-16-4.

Jírová, Hana. Deformace na českém trhu práce. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 85 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 7/2002.

Němec, Otakar. Lidské zdroje na trhu práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 151 s. ISBN 80-245-0350-6.

Šťastnová, Pavlína, Matějková, Lucie a Pikálková, Simona. Absolventi na trhu práce: co zaměstnavatelé očekávají?. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. 70 s. ISBN 80-211-0304-3.

Kuchař, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-1383-3.

Internetové odkazy a zdroje:

http://www.nvf.cz/

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/

http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/

http://www.msmt.cz/

http://www.nuov.cz/

http://www.nuv.cz/

http://www.mpsv.cz/cs/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://rady-a-tipy.monster.cz/hledani-prace/jak-zacit-s-hledanim-prace/absolventi-na-trhu-prace/article.aspx

http://www.budoucnostprofesi.cz/chybejici-profese/co-ovlivnuje-trh-prace-.html

http://is.muni.cz/th/212885/esf_m/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

10.04.2014 10:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu