zámek Veltrusy a Dobříš

Text dotazu

Prosím o informaci o historii vzniku zámku Veltrusy a jeho zahrady. Dále bych se zajímala o interier zámku a výzdobu zahrady a co a kdy je možné vidět v rámci prohlídky. Totéž bych si moc přála o zámku Dobříši.

Odpověď

Dobrý den,

zámek Veltrusy je známý svojí malebností a krásným rozhlehlým anglickým parkem, který ho obklopuje. U jejich zrodu byl hraběcí rod Chotků, konkrétně Václav Antonín Chotek, který v 2. polovině 18. století zahájil stavbu barokního zámku. Kdo byl autorem projektu, není přesně známo, nejčastěji se uvádějí F.M.Kaňka nebo G.B. Alliprandi. Zámek na půdorysu stejnoramenného ondřejského kříže s ústředním válcovým prostorem patří k nejosobitějším u nás. Je pro něj charakteristická velkorysá barokní koncepce s osou ve směru sever-jih, s výškou klesající od tamburu kupole v centrální části přes postranní křídla, obklopující čestný dvůr, až k řadě soch umístěných na pilířích plotu. Sochy představují alegorie 12 měsíců a 4 ročních období. V přízemí zámku, pod centrální částí, je sala terrena. Dvouramenné schodiště, sestupující z patra do čestného dvora, zdobí plastiky F.A.Kuena. Historické interiéry mají cenné zařízení a sbírkové soubory.

 

Zámek stojí přesně v ose hlavní aleje zámeckého parku o rozloze téměř 300 ha, který odborníci považují za jeden z nejlépe dochovaných anglických parků v Evropě. Jeho dnešní podoba pochází převážně z let 1764-1785 a na jeho vzniku se podíleli především Rudolf Chotek a jeho synovec Jan Rudolf; odborný dohled měli významní evropští znalci zahradní architektury. Veltruský park předběhl svou dobu, byl totiž založen o řadu let dříve, než se anglický park masově rozšířil po Evropě. Významnou atrakcí byl vodní kanál, uměle upravené bývalé vltavské rameno, sloužící k nočním plavbám panstva. Park postupně doplnily klasicistní, empírové a romantizující stavbičky, jako Pavilon přátel venkova a zahrad, dorský pavilon (Malý Templ), Egyptský kabinet, most se sfingou, novogotický Červený mlýn,   

 

Literatura k zámku Veltrusy:

* Otruba, Ivar. 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků. 1. vyd. Praha: Beta, 2007. 207 s. Má vlast. ISBN 978-80-7306-320-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071763660_1.pdf

 

* Kuča, Karel. Hrady, zámky: a další památky ve správě Národního památkového ústavu. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. 440 s. ISBN 978-80-87104-44-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200910/contents/nkc20091995765_1.pdf

 

* Špecinger, Otakar. Chotkovské Veltrusy. 4. vyd. Kralupy n. Vlt.: Dům osvěty, 1962. 15 s. Kralupské vlastivědné sešity; Čís. 7.

 

* Cerman, Ivo. Chotkové: příběh úřednické šlechty. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 757 s., [8] s. barev. obr. příl. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska; sv. 7. ISBN 978-80-7106-977-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200901/contents/nkc20081831994_1.pdf

 

* Brožovský, Miroslav. Státní zámek Veltrusy. [Praha]: Středisko stát. památkové péče a ochrany přírody středočes. kraje, 1980. 1 sv. (nestr.).

 

* Špecinger, Otakar. Veltrusy: perla dolního Povltaví: věnováno občanům města Veltrusy. 1. vyd. Praha: Tiskárna Libertas, 2003. 127 s. ISBN 80-239-0736-0.

 

* Brožovský, Miroslav. Veltrusy: [zámek]. V Praze: Památkový ústav středních Čech, 1998. [24] s. ISBN 80-85094-62-2.

 

Oficiální webové stránky zámku: http://www.zamek-veltrusy.cz/

 

 

Nejranější počátky zámku Dobříš spadají až do 13. století, kdy zde býval patrně dřevěný dvorec, jehož existenci dokládají listiny krále Václava z roku 1252, ale hrad zvaný Vargač tu vybudoval až Jan Lucemburský. Dnešní zámek vznikal postupně, jeho jádrem je pravděpodobně stavba ze třetí čtvrtiny 17. století, podniknutá asi Františkem Maxmiliánem Mansfeldem. K zásadní přestavbě zámku došlo až v letech 1745-1765 podle plánů stavitele Julese Roberta de Cotteho, dekoratéra Giovanniho Niccola Servandoniho a Němce Jana Petra Molitora, specialistu na nástěnné malby a fresky. Stavitelé se snažili dobříšské sídlo přiblížit Versailles a Schönbrunnu, zámek tak vyhlížel pohodlně i reprezentativně. Trojkřídlovou patrovou budovu rozloženou kolem dvora řadí odborníci k baroku směřujícímu ke klasicismu. Především v interiérech však zaznělo rokoko, hlavně díky Molitorově výzdobě, dodnes oslňující v sálech jižního a spojovacího křídla.

 

Souběžně se zámkem byla v polovině 18. století budovaná i zahrada, koncipovaná podle francouzského, přísně geometrického vzoru. Téměř ve stejné podobě ji tu najdeme i dnes, rozloženou do tří teras a zdobenou zelení stříhanou do ornamentů, fontánou, sochami, vodní kaskádou i rokokovou oranžerií, která ukončuje hlavní pohledovou trasu a za ní pokračuje anglický park, založený někdy kolem r. 1800.

 

Literatura k zámku Dobříš:

* Otruba, Ivar. 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků. 1. vyd. Praha: Beta, 2007. 207 s. Má vlast. ISBN 978-80-7306-320-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071763660_1.pdf

 

* Brožovský, Miroslav a Glosová, Michaela. Dobříš: Zámek, zahrada, park. Praha: Středisko st. památkové péče a ochrany přírody Středočes. kraje, 1983. [10] s.

 

* Pečený, Pavel. Zámek Dobříš. 1. vyd. [Praha]: Vinland, 2012. 51 s. ISBN 978-80-904773-1-5.

 

* Koudelka, Ivo. Zámek Dobříš. Praha: Regulus, 1999. [24] s. Malá místopisná edice; sv. 1. ISBN 80-86279-01-4.

 

Oficiální webové stránky zámku: http://www.zamekdobris.cz/

 

 

Pro nalezení dalších informací můžete projít také publikace zaměřené obecně na české zámky/parky a zahrady. Vzhledem k velkému množství knih bohužel není v možnostech služby Ptejte se knihovny tyto publikace procházet a hledat, zda se v nich daný zámek vyskytuje. S ohledem na význam těchto dvou objektů ovšem předpokládáme, že minimálně jeden by měl být vždy zmíněn:

* David, Petr a Soukup, Vladimír. 1000 hradů, zámků a tvrzí: [to nejkrásnější z Čech, Moravy a Slezska]. Vyd. 2. V Praze: Knižní klub, 2010. 384 s. ISBN 978-80-242-2887-7.

 

* Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl patnáctý. Vyd. 2., v Argu 1. Praha: Argo, 1998. 340 s. ISBN 80-7203-115-5.

 

* Hilmera, Jiří a Rokyta, Hugo. Hrady a zámky: sborník krátkých monografií o hradech a zámcích v českých krajích. 2., část. pozm. a rozš. vyd. Praha: STN, 1963. 408, [4] s.

 

* Brych, Vladimír. České hrady, zámky a tvrze. Praha: Ottovo nakladatelství, C2012. 851 s. ISBN 978-80-7360-406-6.

 

* Heber, Franz Alexander. České hrady, zámky a tvrze. Čtvrtý díl, Střední Čechy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2012. 32, 643, 27 s. ISBN 978-80-257-0665-7.

 

* Ptáček, Josef. Toulky zámeckými parky Čech a Moravy = Spaziergänge durch Schloßgärten in Böhmen und Mähren = Rambling in castle parks of Bohemia and Moravia. 1. vyd. V Praze: Knihcentrum, 1997. 143 s. ISBN 80-86054-29-2.

 

* Pacáková-Hošťálková, Božena et al. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2. vyd. Praha: Libri, 2004. 526 s., [32] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7277-279-1.

 

 

 

Použitá literatura:

* Thomová, Soňa a Homolová, Marie. Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska: toulky napříč staletími. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2007. 509 s. ISBN 978-80-86880-60-0.

* David, Petr a Soukup, Vladimír. 888 hradů, zámků, tvrzí České republiky. 1. vyd. Praha: Kartografie, 2002. 335 s., 58 s. obr. příl. ISBN 80-7011-709-5.

* Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. 1. vyd. Praha: Libri, 1994. 314 s. ISBN 80-901579-2-0.

 

Více informací, především o provozních a návštěvnických tématech (např. Vámi dotazované prohlídky) zjistíte přímo na webových stránkách zámků, případně můžete kontaktovat pověřené osoby přímo na zámku.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2013 07:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu