Zámek Kunín a hraběnka Marie Walburga z Truchsess-Waldburg-Zeilu

Text dotazu

Prosím o pomoc při hledání archivních a literárních zdrojů pro zpracování práce o historii zámku Kunín (okr.N.Jičín) za hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Waldburg Zeilu (1762-1828).

Odpověď

Dobrý den,
z literatury se zámku a obci Kunín věnují knihy:
*  KUBOVÝ, Josef. Dějiny Kunína. Kunín : MNV, 1970
*  ZEZULČÍK, Jaroslav. Zámek Kunín : perla moravské barokní architektury.
Nový Jičín : Okresní vlastivědné muzeum, 1995. Kniha zmiňuje prameny a literaturu k historii zámku v Kuníně - archivy, publikace, články (strana 41). Zmíněna je zde například kniha:
* KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí : pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. 2., rozš. a upr. vyd. Brno : ERA, 2006. ISBN 80-7366-063-6 (váz.)

Stránky Ministerstva vnitra ČR věnované archivnictví
(http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx)
uvádějí několik archivních sbírek, které se pojí k obci Kunín a místnímu zámku.
Státní a okresní archiv Nový Jičín vlastní:
* Archiv obce Kunín (1785 - 1940)
* Archiv farního úřadu Kunín ( 1759 - 1945)
* Pozůstalost Karla Josefa Jurendeho (spolupracovník hraběnky v ústavu pro výchovu dětí) (1792 - 1854) Bohužel, všechny výše zmíněné archivy dosud nejsou zpracované, tudíž ani přístupné. Můžete se ovšem pokusit obrátit na Státní a okresní archiv v Novém Jičíně a ověřit si, zda není za určitých podmínek možné do archivních dokumentů nahlédnout.
- Kontakt na Státní a okresní archiv v Novém Jičíně:
http://www.archives.cz/zao/kontakty/1odd/index.html
Přehled archivních sbírek v ČR zmiňuje taktéž archiv velkostatku v Kuníně
(1515 - 1925), který je uložen v Zemském archivu v Opavě:
http://www.archives.cz/zao/index.html . Archiv nabízí kromě informací o velkostatku také dokumenty o správě panství Kunín a materiály o aktivitách hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Waldburg Zeilu. Archiv by měl být zpracovaný a badatelům přístupný.
Kniha o zámku Kunín (ZEZULČÍK, J.,Zámek Kunín...(viz.výše))zmiňuje taktéž Moravský zemský archiv v Brně, kde by měla být uložena písemná pozůstalost majitelů zámku. (Kontakt na Moravský zemský archiv v Brně:
http://www.mza.cz/)

V rozhovoru pro Český rozhlas: http://www.radio.cz/cz/clanek/104876 zmiňuje kastelán zámku Jaroslav Zezulčík paměti Josefa Kambergera, jednoho z žáků vzdělávacího ústavu. Na svůj pobyt ve vzdělávacím ústavu vzpomíná i František Palacký. (Palackého vzpomínky jsou citovány např. v knize Zámek Kunín, s.16).
Na internetových stránkách zámku Kunín:
http://www.zamek.kunin.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=51380 se uvádí, že jeden ze spolupracovníků hraběnky v ústavu, Johann Edmund Schreiber, psal příspěvky o vzdělávacím ústavu do deníku Tageblatt.
Více informací by Vám mohl poskytnou kastelán zámku, pan Jaroslav Zezulčík:
http://www.zamek.kunin.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113027&lng= , který se, jak se zdá, historií zámku již podrobněji zabýval.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.08.2008 08:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu