Založení vlastní kosmetické značky

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde najít informace jak založit v ČR vlastní kosmetickou značku - nejednalo by se jen o distribuci, ale i o výrobu. Jaký je postup, potřebné náležitosti a platná legislativa... A také jestli je rozdíl při zakládání (velké) firmy nebo byznysu pro jednu osobu (prodej "domácí" kosmetiky). Díky.

Odpověď

Dobrý den,

pokud chcete začít podnikat, doporučujeme Vám internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu - "průvodce živnostenským podnikáním" - http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikání/crm/.

Podmínky pro podnikání vyplývají ze živnostenského zákona - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/
http://www.businessinfo.cz/cs/legislativa-pravo/zivnostenske-podnikani.html.

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Proto jako živnostník vystupujete pod svým jménem a ručíte za své podnikatelské aktivity celým svým majetkem.
Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká podáním písemného ohlášení na předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění u těchto živností tudíž nevyžaduje souhlas či rozhodnutí živnostenského úřadu. Pokud začínající podnikatel splní všechny podmínky stanovené zákonem pro danou živnost, může živnost provozovat ještě předtím, než mu bude vydán živnostenský list.
Zdroj:
http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/pravni-formy-podnikani-pro-fyzicke-a-pravnicke-osoby.html

Centrálních registrační místa - CRM, jsou  součástí živnostenských úřadů, kde podnikatelé mohou oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě.
Podnikateli  stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. CRM tak umožňuje provést registraci podnikatele bez nutnosti dodávat např. doklady o bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů.
Zdroj:
http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/zahajeni-a-registrace-podnikani-centralni-registracni-mista-crm-a-jednotny-registracni-formular-jrf.html
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.01.2013 12:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu