Zakuřování keramických výrobků

Text dotazu

Podrobný popis techniky - zakuřování keramických výrobků

Odpověď

děkujeme Vám za využití našich služeb a zasíláme odpověď na Váš dotaz.

Videozáznam techniky zakuřování keramiky, včetně doprovodné publikace, byl vydán Národním ústavem lidové kultury:

JANČÁŘ, Josef. Lidová keramika : (skripta ke stejnojmenné videokazetě). -- 1. vyd.. -- Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. -- 59 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm + 1 videokazeta. ISBN 80-86156-09-5.

Tento titul je dostupný v Moravské zemské knihovně v Brně, sign. 1-1064.036.
Publikaci lze též objednat na adrese: http://www.nulk.cz/Katalog.aspx

Obecné informace o technice zakuřování keramiky, jinak též "černé hrnčiny" nebo "zakuřované hrnčiny", můžete nalézt v následujících zdrojích:

Server Kvalitne.cz
http://www.zakurovana-keramika.kvalitne.cz/

Národní ústav lidové kultury: Ivo Nimrichter z Bukovan - černá hrnčina (Držitel titulu
"Nositel tradice lidových řemesel" za rok 2002)
http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=34

Encyklopedie K.J. Erben
http://erben.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=125518

Technikám keramiky se věnují následující publikace (výběr). Pro jejich vyhledání byla použita Oborová brána Umění (ART), dostupná na http://art.jib.cz/vyhledavac . Prohledali jsmel katalog Virtuální umělecké knihovny, který zahrnuje katalogy knihoven: Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze, Galerie výtvarného umění (GVU) Ostrava, Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Národního technického muzea v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a Muzea umění (MU) Olomouc.
Pod jednotlivými dokumenty je vždy uvedeno, ve které knihovně si můžete publikaci půjčit. Pokud pro Vás není ani jedna z níže uvedených knihoven dostupná, obraťte se na svou nejbližší knihovnu, která Vám zprostředkuje zapůjčení titulu přes meziknihovní výpůjční službu.

1. RADA, Pravoslav. Kniha o technikách keramiky. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1956. 290 s. obr.
BOE303 - Moravská galerie
ABE400 - Národní galerie
ABE310 - Uměleckoprůmyslové muzeum
Vysoká škola umělecko-průmyslová

2. CHAVARRIA, Joaquim. Velká kniha keramiky: Průvodce historií, materiály, vybavením a technikami ručního vytváření, vytáčení, výroby forem, vypalování výrobků a jiných keramických předmětů. 1. vyd. Praha : Knihcentrum , 1996. 192 s. bar. obr. ISBN 80-902182-9-6.
BOE303 - Moravská galerie
ABE310 - Uměleckoprůmyslové muzeum
Vysoká škola umělecko-průmyslová

3. Umění ohně: techniky keramického umění : [výstavu připravili Lubor Hájek, Dagmar Hejdová, Pravoslav Rada, výstava Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze VI.-IX.1986]. Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze , 1986. 55 s. il. (včet. barev.).
ABE400 - Národní galerie
ABE310 - Uměleckoprůmyslové muzeum

4. RADA, Pravoslav. Techniky keramiky. 1. vyd. Praha : Aventinum , 1995. 207 s. il. fot. front. ISBN 80-85277-47-6.
ABE311 - Národní technické muzeum
ABE310 - Uměleckoprůmyslové muzeum

5. MATTISON, Steve. Jak se dělá keramika: podrobný průvodce nástroji, materiály a technikami pro hrnčíře a keramiky. Vyd. 1. [Praha] : Slovart , 2004. 224 s. barev. obr. ISBN 80-7209-599-4.
ABE310 - Uměleckoprůmyslové muzeum
Vysoká škola umělecko-průmyslová

Pro získání podrobností můžete kontaktovat níže uvedené odborníky, zabývající se technikou zakuřování keramiky (nalezeno v databázi firem Lidová řemesla http://seznam.lidovaremesla.cz/):

1. Nimrichter, Ivo
Bukovany 46, Bukovany 696 31
tel. 605 085 890
sortiment: keramika zakuřovaná hrnčina, historické repliky, džbány, mísy, vázy, hrnce, autorská tvorba

2. Bludská, Marie
Nad Dědinou 444, České Meziříčí 517 71
tel. 605 944 916
sortiment : historické repliky, keramika techniky RAKO, keramika zakuřovaná hrnčina

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

23.12.2008 12:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu