Zákony 1918-1919

Text dotazu

V jedné učebnici k přijímačkám jsem našla tuto formulaci: "Novým zákonem po vzniku ČSR bylo zřízení univerzity v Olomouci". Hledala jsem po internetu, ale nikde jsem nic podobného nenašla. Jen univerzita Brno zřízena 1919, ale v Olomouci podle mne v té době univerzita nebyla -jen teologická fakulta. Chci se zeptat, zda je tedy v učebnici chyba?

Odpověď

Dobrý den,

"... O příchod tovaryšstva Ježíšova na Moravu usiloval již olomoucký biskup Marek Khuen, jenž pro ten účel dostavěl roku 1562 novou budovu katedrální školy ... dne 22. prosince 1573 obdařil  císař Maxmilián II. olomoucké jezuitské učení promočním právem, jimž se stala tato akademie rovnocennou dosavadním západoevropským univerzitám....7. září 1773 byly zestátněny jezuitské školy v Olomouci. ..11. března 1827 povýšil rakouský císař František I. na základě žádosti profesorského sboru C.k.lycea v Olomouci toto lyceum na plnoprávnou univerzitu s názvem C.k. Františkava univerzita... Ke zrušení Filosofické fakulty Františkovy univerzity v Olomouci došlo vládním výnosem ze dne 18.září 1851. V Olomouci zůstala samostatná teologická fakulta v čele s děkanem, jíž bylo císařským rozhodnutím ze 14.června 1857 ponecháno rigorózní a promoční právo....Příhodná doba k obnovení olomoucké univerzity nastala až po druhé světové válce, kdy zákonem ze dne 21.2.1946 (35/1946 Sb.) schválilo prozatímní Národní shromáždění Republiky československé obnovení univerzity v plném rozsahu s názvem Univerzita Palackého..."

Čerpáno z: FIALA, Jiří a kol. Univerzita v Olomouci (1573-2009). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2227-5.

"Nová republika začala také s budováním nových vysokých škol...První novou vysokou školou se stala Vysoká škola zvěrolékařská v Brně...Již v lednu 1919 (zákonem z 28.1.1919) vznikla na Moravě druhá česká univerzita. Spor o to, zda má být obnovena v Olomouci nebo zřízena jinde, vyhrálo Brno., nová univerzita byla nazvána Masarykovou. ...Spor však nastal o umístění další nové vysoké školy na Moravě - zemědělské, o niž (po ztrátě nadějí na obnovení zdejší univerzity) projevila zájem také Olomouc, zvítězilo však opět Brno, kde byla nová Vysoké škola zemědělská zřízena zákonem ze dne 24.července 1919....Na předválečnou tradici navazovaly obě brněnské techniky... V Brně tak bylo pět vysokých škol....V Olomouci nakonec zůstala i nadále jen teologická fakulta, jež byla na návrh poslance a preláta A.C.Stojana nazvána podle zákona Národního shromáždění ze dne 11.března 1919 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultou. Již 4.11.1918 se stala  jednacím jazykem fakulty místo němčiny čeština. Fakulta sdílela i nadále společnou budovu s původní univerzitní, tehdy již Studijní knihovnou. ..."

Zdroj: BARTOŠ, Josef, TRAPL, Miloš. Dějiny Moravy. Díl 4. Svobodný stát a okupace. Vlastivěda moravská země a lid. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004. ISBN 80-7275-044-5.

Další zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Palack%C3%A9ho_v_Olomouci

http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/texty/2011/Prijimaci_rizeni_2011_PraF_-_text.pdf?lang=cs

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.03.2012 15:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu