Zákonná lhůta pro nahlášení úmrtí

Text dotazu

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, jak je to s dobou po kterou musí být nahlášena zesnulá osoba. Zdroje z internetu se velmi rozchází.
Příklad je, kdy zemře člen rodiny večer a rodina se rozhodne s ním strávit ještě 24h na rozloučení.
Jeden zdroj uvádí, že ihned po zjištění úmrtí musí být volán praktický lékař či ZZS, nicméně druhý zdroj uváděl, že není zákonem lhůta stanovená a proto, pokud zemřel přirozenou smrtí, není nutnost tělo nahlásit hned.

Zajímalo by mě, jak je to na pravou míru.

Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, reguluje provozování veřejných a soukromých služeb pohřebnictví s cílem zajistit alespoň minimální ochranu důstojného nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky - včetně ochrany mravního cítění pozůstalých.

Úkony na těle zemřelého, s výjimkou prohlídky těla zemřelého, mohou být provedeny nejdříve za dvě hodiny poté, kdy k úmrtí došlo. Po konstatování smrti lékařem by měla být zajištěna intimita zemřelého, provedena očista, úprava...Úmrtí osoby zemřelé mimo zdravotnické zařízení oznamujeme lékaři v oboru všeobecné praktické lékařství. Zpravidla od 17,00 hodin v pracovní dny a také v soboty a neděle a svátky pak prohlídku zemřelých provádí lékařská pohotovostní služba.

Oznamovací povinnost má každý, kdo se o smrti dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého a neví, zda úmrtí již bylo oznámeno. V tomto ustanovení ovšem absentuje zákonná lhůta, do kdy je fyzická osoba povinna oznamovací povinnost splnit. O úmrtí musí informovat osobu blízkou lékař provádějící prohlídku zemřelého nebo Policie ČR. 96 hodin od oznámení úmrtí je potřeba sjednávat pohřeb (sjednávají pozůstalí, příp. obec). Po prohlídce zemřelého není stanovena zákonná lhůta, do kdy se mají lidské pozůstatky převézt do chladicího zařízení provozovny pohřební služby. Podle celoevropské technické normy pro pohřební služby ČSN EN 15017 z roku 2006 se může tělo zemřelého po přiměřenou dobu přechovávat doma, pokud to lékař a okolnosti dovolí.

Čerpáno z knihy: KOTRLÝ, Tomáš. Pohřebnictví právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků. Praha: Linde, 2013.

 

Poslední okamžik a rozloučení s naším blízkým bychom si neměli nechat ničím narušit. K tomu je ale třeba se na takovou chvíli dobře připravit, protože kromě bolesti a smutku je třeba ještě učinit několik povinností.

Nejeví-li člověk známky života a smrt se u něho dala očekávat, ať už z důvodu vážné nemoci nebo vysokého věku, můžeme postupovat např. takto:

uložit zesnulého do vodorovné polohy – vyndat polštář a další podložky; je lepší, když necháte tělo přikryté dekou, pomaleji dochází k vychladnutí těla

ztlumit topení, otevřít okno, je vhodné zapálit svíčku a v klidu se rozloučit

zavolat příbuzným, kteří by se chtěli také ještě rozloučit

zavolat praktického lékaře  a požádat jej o návštěvu, aby konstatoval úmrtí; v jeho kompetenci je konstatování smrti a sepsání ohledacího protokolu

Pokud je praktický lékař nedosažitelný, třeba o víkendu, voláme Zdravotnickou záchrannou službu, linku 155.

Je dobré vědět, že na ohlášení úmrtí není stanovena žádná zákonná lhůta. Jediný stanovený časový interval je, že, při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, musí zůstat tělo zemřelého 2 hodiny na lůžku. V domácím prostředí toto není nijak specifikováno. Logický a všude ve světě praktikovaný postup je, že lékař pro konstatování smrti musí vidět posmrtné změny, které jsou jistými známkami smrti (posmrtné skvrny a posmrtná ztuhlost jsou tzv. jisté známky smrti a nastupují během několika hodin po úmrtí, 2-5 hod). U nás takový předpis není a někteří lékaři, hlavně ZZS (Zdravotnická záchranná služba) chtějí být volaní ihned po úmrtí, jiní ctí interval 2 hodin.

Dojde-li k úmrtí v noci a vy čekáte do rána, kdy budete volat praktického lékaře, musíte počítat s tím, že zemřelý člověk po nějakém čase ztuhne (jedná se o hodiny). Proto, chcete-li jej sám (či s příbuznými) umýt a obléknout, je dobré tak učinit, než dojde ke ztuhnutí. Jinak mytí a oblékání zesnulého provádí pohřební služba.

Lékař, který přijde konstatovat smrt, vyplní List o prohlídce mrtvého v několika exemplářích, originál si odnese s sebou a kopie nechá u vás pro pohřební službu.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí příslušnému matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popřípadě od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Použité zdroje

http://www.umirani.cz/[…]/umrti-v-domacnosti-a-organizace-pohrbu

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.11.2016 17:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu