zákon č. 72/1974

Text dotazu

Prosím, kde bych našla přesné znění zákona č. 72/1974 sb.? Jedná se o stavební zákon ...

Odpověď

Dobrý den,

v dostupných zdrojích se nám nepodařilo zákon, o němž píšete, identifikovat. Pod číslem 72/1974 Sb. je evidována Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku. Stavební zákon, o který by se mohlo jednat, byl vyhlášen až v r. 1976 (50/1976 Sb.). Jeho plný název zní: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dalším zákonem, o který by mohlo jít, je zákon č. 72/1994 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Texty všech zmíněných předpisů jsou dostupné volně na internetu, a to např. z níže uvedených adres:

72/1974 Sb. - http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg42f6nzs

50/1976 Sb. - http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni-1976-50/

72/1994 Sb. - http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=72&r=1994.

Dále můžete se do jejich textů podívat prostřednictvím odborné databáze ASPI, kterou zpřístupňuje mj. Národní knihovna (viz http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju) nebo tištěných sbírek zákonů, které jsou taktéž součástí fondu NK ČR.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2014 15:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu