základní knihovny

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kolik je v současné době v ČR základních knihoven.
Nepotřebuji seznam, stačil by mi počet.
Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) - https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy - systém knihoven v ČR tvoří: 1) Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně zřízené Ministerstvem kultury ČR 2) krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje 3) základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce, příp. jiným subjektem 4) specializované knihovny.

Oficiální evidenci knihoven vede Ministerstvo kultury ČR, na jehož stránkách je volně k nahlédnutí (https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html). Evidence však neodráží přesně dělení knihoven v souladu s knihovním zákonem (knihovny jsou děleny např. na místní, obecní, specializované), proto se i v dalších kategoriích mohou vyskytnout základní knihovny. Bude zřejmě nutné posoudit funkci každé knihovny zvlášť i z ostatních kategorií a knihovny pak spočítat. Knihovní zákon totiž základní knihovnu definuje mj. jako "knihovnu s univerzálním nebo specializovaným knihovním fondem".

Jiná přesnější statistika přihlížející podrobněji k typům knihoven v ČR bohužel k dispozici není.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2012 14:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu