Zakládací listiny Karla IV.

Text dotazu

Dobrý den,

chtěla bych se Vás zeptat nebo spíš poprosit o radu. Píši svou bakalářskou práci na téma Karel IV. a jeho zakladatelská činnost. Píši o založení mnoha institucí, ale nikde nemůžu najít Zakládací listinu Zakládací listinu Řeholních generálních studií a listinu, která ustanovovala spojení kapituly u Všech svatých a Karlovu kolej (Karolinum). Mohli byste mi prosím poradit kde bych našla buď opis nebo přímo listiny?

Odpověď

Založení Karlovi koleje v roce 1366 je podrobně popisováno v knize „ČORNEJOVÁ, Ivana, SVATOŠ, Michal a Univerzita Karlova. Dějiny Univerzity Karlovy, I, 1347/48-1622. Praha: Univerzita Karlova, 1995. sv. I, 1347/48-1622. ISBN 80-7066-968-3.“ na stranách 42-58. Publikace je dostupná on-line v Národní digitální knihovně v režimu děl nedostupných na trhu (DNNT) na adrese https://ndk.cz/uuid/uuid:39f07880-9eef-11e3-a744-005056827e52 (je třeba přihlásit se přes EduID pomocí knihovních či univerzitních přihlašovacích údajů).

Na straně 43 se nachází vyobrazení zakládací listiny. Její plné znění je možné dohledat v publikaci „Album seu matricula facultatis juridicae universitatis Pragensis ab anno Christi 1372 usque ad annum 1418: e Codice membranaceo illius aetatis nunc primum luce donatum, plenoque nominum indice auctum : Codex diplomaticus universitatis ejusdem : originem, incrementa, privilegia, jura, benefica ... cui item personarum rerumque index, atque ... imagines exhibentes subnecuntur, Pars I. Prague: Joan. Spurny, 1834. sv. Pars I.“ z edice Monumenta historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis, na straně 231. I tato kniha je dostupná v Národní digitální knihovně (https://ndk.cz/uuid/uuid:74f5d150-eb9c-11e4-a511-5ef3fc9ae867).

Institut řeholních generálních studií při univerzitě je zběžně popisován ve stejnojmenném článku publikovaném v Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis (ročník 7, rok 1966, svazek) na stranách  64-107. Článek nezmiňuje konkrétní zakládací listinu, ale odkazuje na papežské schválení celého projektu.

Text tohoto schválení je možné dohledat v publikaci „Acta Urbani V. 1362-1370. Pragae: [s.n.], 1944. 846, 8 s. Monumenta Vaticana res Gestas Bohemicas Illustrantia; tom. 3.“ pod číslem 794 (strany 497-498). Edice pramenů Monumenta Vaticana je k dispozci on-line stránkách Centra medievistických studií (viz https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&action=jdi&cat=13&bookid=210&page=497&action_button.x=0&action_button.y=0).

Použité zdroje

Monumenta historica universitatis Carolo-Ferdinandae Pragensis. Tomus II., Album seu Matricula facultatis juridicae Universitatis pragensis ab anno Christi 1372, usque ad annum 1418 ... Pars I. Pragae: Joan. Spurny, 1834. 12, 444 s.

KADLEC, Jaroslav. Řeholní generální studia při Karlově universitě v době předhusitské. Acta universitatis Carolinae - Historia universitatis Pragensis. 1966, Tom. VII, Fasc. 2, s. 63-108.

Acta Urbani V. 1362-1370. Pragae: [s.n.], 1944. 846, 8 s. Monumenta Vaticana res Gestas Bohemicas Illustrantia; tom. 3.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Olomouc

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

29.03.2021 10:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu